Benkő Ferenc, az Európai Unió Régiók Bizottságának tagja lapunknak elmondta, hogy Európában az önkormányzatokra vonatkozóan nincs egységes irányelv, a nemzeti törekvéseknél azonban figyelembe kell venni a közösség elvárásait. Benkő hangsúlyozta, hogy a kistérségek megalakításával hazánk gyakorlatilag a korábban megszüntetett járásokhoz hasonló „kvázi-járásokat” állítana fel. Az alulról építkezve megalakuló kistérségek az önkormányzatok önkéntes társulásaiból állnának össze. Ennek praktikus okai vannak, mivel számos esetben előfordul, hogy a kistelepülések önkormányzatai nem tudnak megfelelni az uniós elvárásnak, nem tudják kihasználni az EU nyújtotta pályázati lehetőségeket, és saját feladataikat sem tudják megfelelő szinten ellátni. Társulva azonban mindez másképp néz ki: a kistérség keretein belül az önkormányzatok könnyebben szervezhetnék meg oktatási, egészségügyi intézményeik fenntartását, vagy akár az uniós pályázatírók alkalmazását. Benkő Ferenc ugyanakkor azt is elmondta, hogy a régiók kialakítása, száma, határainak kijelölése még mindig átgondolható, hiszen Magyarországon vannak olyan települések, amelyek a történelmi viszontagságok során indokolatlanul kerültek olyan közigazgatási határok közé, amelyek nem felelnek meg évszázados hagyományaiknak. Benkő hangsúlyozta, hogy az uniós csatlakozás után jelentős források állnak majd rendelkezésre hazánk számára, mivel jogosultakká válunk a kohéziós és a strukturális alapok fogadására, és ez a területfejlesztést is radikálisan felgyorsíthatja majd. A politikus kifejtette, hogy a kohéziós alap a 150 millió forint feletti pályázatokra használható fel, a strukturális alap pedig az önkormányzatok európai átlagszinthez való felzárkóztatását szolgálja majd. Ezeken kívül az operatív programok és a SAPARD maradványaiból is komoly anyagi forrás juthat területfejlesztésre. Az önkormányzatok például az utóbbi keretből fedezhetik védett műemlék épületeik felújítását. A határokon átívelő Interreg-program pedig az unióba velünk együtt belépő Szlovénia és Szlovákia, illetve a már uniós tag Ausztria területére átnyúló – történelmileg kialakult – régiók visszaállításában gondolkozik.

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) ugyanakkor a kistérségek megalakításáról szóló kormányzati tervezetet több szempontból ellentmondásosnak és hiányosnak tartja. Kifogásolja ugyanis, hogy az előterjesztés a kistérségeket már létrejött közigazgatási egységekként kezeli, és úgy tesz, mintha azok jogi személyiségek lennének, holott nem azok. A MÖOSZ úgy tartaná jónak, ha a települések nem lennének kistérségekhez kötve, és más-más ügyekben eltérő kistérségek szerveződhetnének, de a kormány javaslata ezt nem teszi lehetővé. A szervezet bírálja azt is, hogy a kistérségi forrásokat a kormány olyan bizottság működésével osztaná el, amelynek nincsenek területi tapasztalatai, és nincsen gyakorlata az önkormányzati szolgáltatásokban.