Alaposabb kidolgozásra szorul az Európai Bizottságnak az a javaslata, amely szerint csökkentenék az uniós finanszírozás mértékét azoknál az országoknál, amelyek nem érvényesítik maradéktalanul a jogállamiságot – állapítja meg az Európai Számvevőszék kedden nyilvánosságra hozott közleményében.

Fotó: MTI/AP

Fotó: MTI, archív, illusztráció

A luxembourgi központú uniós testület mindazonáltal előremutatónak tartja a kezdeményezést, mert szerintük védené az uniós költségvetést a jogállamisággal kapcsolatos rendszerszintű hiányosságokkal szemben, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az uniós pénzgazdálkodás és finanszírozás eredményességét.

A számvevőszék javasolja, hogy az Európai Bizottság egyértelműen utaljon arra, hogy mire alapozza az általa követendőnek tartott irányelveket, és pontosabban határozza meg a feltételeket, eljárásokat és az intézkedések hatókörét. A testület szerint fokozná a javasolt mechanizmus átláthatóságát, nyomon követhetőségét és ellenőrizhetőségét, ha az Európai Bizottság pontosan meghatározná, hogy mire alapozza az értékeléseihez használandó irányelveket.

A számvevők javasolta továbbá, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa kérje fel az uniós bizottságot, állapítson meg egyértelmű és konkrét kritériumokat annak megítélésére, hogy mi minősül általánossá vált hiányosságnak a jogállamiság terén, illetve az intézkedések hatókörének meghatározására. Határozza meg, milyen tényezők alapján kell megállapítani az egyes tagállamokra vonatkozó határidőket, és adott esetben írjon elő ilyen határidőket a bizottság számára is. Szemléltesse, hogyan biztosítja a végső kedvezményezettek jogos érdekeinek érvényesülését, és a javasolni tervezett intézkedésekre irányuló döntése során értékelje, hogy az uniós finanszírozás csökkentése milyen vonzatokkal járhat a nemzeti költségvetésre nézve, valamint pontosítsa az Európai Ügyészségre irányuló rendelkezéseket.