Benkő Tibor hozzátette: céljuk a korszerű haditechnikai eszközökkel felszerelt, kiválóan kiképzett és felkészített, a hazájuk iránt elkötelezett és lojális katonákból álló haderő létrehozása.

Hirdetés

Ezt a célt szolgálja a kormány által elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program, amely biztosítja a katonák erkölcsi és anyagi megbecsülését, a megélhetésükhöz, boldogulásukhoz szükséges feltételrendszert – mondta.

Benkő Tibor gratulált a végzett tiszteknek diplomájuk és első tiszti rendfokozatuk megszerzéséhez.

„Életük fontos állomásához érkeztek” – fogalmazott a miniszter, aki a katonáktól azt kérte: legyenek példamutatók, tanuljanak, törekedjenek arra, hogy mindig a legjobbak legyenek, és mutassanak példát hazaszeretetből, a haza iránti hűségből, bajtársiasságból.

Korábban írtuk

Kövessék bátran „katonahőseink” példáját! – hívta fel a fiatal katonákat.

Harcoljanak, és őrizzék, védjék meg az elődeik által megalkotott vagy kiharcolt nemzeti kultúrát, a nemzeti értékeket. „Álljanak élére ennek a küzdelemnek!” – mondta Benkő Tibor.

Hozzátette: „emeljék oly magasra a nemzet lobogóját, hogy aki elhivatottságot és elkötelezettséget érez hazája, nemzete sorsa iránt, felsorakozhasson alatta”.

A miniszter azt kérte tőlük: segítsék a katonai pályára készülő fiatalokat, hogy jó katona váljék belőlük, ezzel együtt tiszteljék és becsüljék a nyugállományú katonákat, akik átadják a stafétát.

A honvédelmi miniszter köszönetet mondott a katonáknak, amiért esküt tesznek arra, hogy akár életük feláldozásával is megvédik Magyarország békéjét, a magyar emberek biztonságát.

Benkő Tibor köszönetét és elismerését fejezte ki azért is, mert a fiatal tisztek „vállvetve” küzdöttek, harcoltak a koronavírus elleni küzdelemben a többi katonával.

Köszönetet mondott továbbá a szülőknek és hozzátartozóknak, amiért úgy nevelték gyerekeiket, hogy vállalják a haza fegyveres szolgálatát.

A Parlament előtti Kossuth Lajos téren csaknem nyolcvanan tették le a tiszti esküt. A honvédtisztjelöltek – folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt – fogadalmukat kardrántással, „a hazáért mindhalálig!” felkiáltással erősítették meg.

Az avatás végén egy három Gripen vadászgépből álló kötelék húzott át a tér felett, majd megkezdődött a Magyar Honvédség légiparádéja az Országház előtti Duna-szakaszon.