Az Európában is egyedülállónak számító egyesülés, tagvállalatai hatékonyságának köszönhetően, 2010-ben nemcsak teljesítette az Európai Unió által Magyarország felé meghatározott hulladék begyűjtési és hasznosítási célkitűzést, de azokat – átlagosan 13%-kal – minden hulladéktípus tekintetében túl is teljesítette. Az egyesülés nyolc tagszervezete, melyek összesen 7 hulladéktípus – csomagolási, gyógyszer, növényvédőszer, elektronikai, akkumulátor és elem, valamint gumi hulladékok – gyűjtését koordinálják, 2010-ben 390.501 tonna hulladékot gyűjtöttek vissza és hasznosíttattak. Ez az eredmény biztosította, hogy az egyesülés koordináló szervezetei a válságból történő lassú kilábalás mellett is kiemelkedő teljesítési eredményekkel zárhatták az év egészét tekintve, Magyarország pedig teljesíteni tudta a rá vonatkozó uniós visszagyűjtési és hasznosítási célokat. Annak érdekében, hogy a lakossági szelektív hulladékgyűjtés eredményeit tovább javítsa, a RECOMPLEX „Hulladékért érték – RECOMPLEX Országos Vállalati Hulladékgyűjtési Verseny” címmel útnak indítja az eddigi legnagyobb magyarországi szelektív hulladékgyűjtési versenyt.

Magyarország 8, anyagáramában jelentős, szelektív hulladékgyűjtést koordináló szervezete 2010-ben abból a célból fogott össze és hozta létre a RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülését, hogy egyszerűbbé, kevesebb adminisztrációval járóvá tegyék a kibocsátó cégek számára jogszabályban előírt szelektív hulladékgyűjtési kötelezettségüket. Ahogy az a RECOMPLEX tagszervezetek Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség részére átadott 2010. évi teljesítési jelentéseiből kiderült, az Európai Unió által Magyarország felé célként meghatározott szelektív hulladékgyűjtési arányok túlteljesítésével az egyesülés bebizonyította meghatározó szerepét a hazai szelektív hulladékgyűjtésben.

A RECOMPLEX tagvállalatai minden hulladéktípus szelektív gyűjtése és hasznosítása tekintetében túlteljesítették az EU Magyarország felé rögzített célkitűzéseit. Akkumulátorokból az uniós és magyar jogszabályokban rögzített 100%-ot túlteljesítve 16.053 tonnát, elemekből a magyar szabályozás szerinti 21% helyett 23%-ot, azaz 334 tonnát, növényvédő szerekből az 56%-os céllal szemben 60%-ot azaz 2.544 tonnát, használt gumiabroncsokból 75% helyett 81%-ot, azaz 2.260 tonnát, gyógyszercsomagolások tekintetében 56%-os elvárás mellett 56,6%-ot, vagyis 3.660 tonnát, elektromos és elektronikai hulladékok közül 100% helyett több mint 107%-ot, vagyis 31.399 tonnát gyűjtöttek vissza és hasznosíttattak a tagszervezetek. Legnagyobb arányban a csomagolási hulladékok kerültek újrahasznosításra: az előírt 56%-kal szemben 60,9%-ot, azaz 334.055 tonna hasznosult anyagában és energetikailag.

„A RECOMPLEX egyesülés megalakításával azoknak a hulladékgyűjtő és újrahasznosító szervezeteknek az egységét tudtuk megteremteni, melyek alakulásuktól kezdve hatékonyan tudták teljesíteni az Európai Unió által előírt hulladék visszagyűjtési célkitűzést – mondta Balatoni Henrik, a RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülése igazgatóságának elnöke. „Egyablakos rendszerünknek köszönhetően 2010-től kezdve lényegesen egyszerűbbé tettük a hulladék kibocsátó cégek számára kötelezettségük teljesítését, s felmutatott eredményeink bizonyítják, a RECOMPLEX tagvállalatainak hatékony gyűjtési rendszere a kulcs Magyarország Európai Unió felé vállalt kötelezettségének teljesítéséhez” – tette hozzá a szakember.

A hulladék kibocsátó vállalatok számára 7 különböző hulladéktípus gyűjtését egyszerűbben és kevesebb adminisztratív teher mellett biztosító szakmai szervezet a jövőben is növelni kívánja a tagvállalatai által visszagyűjtött hulladék mennyiségét. A RECOMPLEX-nek célja az is, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségén belül tovább növekedjen a lakossági gyűjtésből származó hulladékok részaránya is. E cél érdekében, az egyesülés „Hulladékért érték – RECOMPLEX Országos Vállalati Hulladékgyűjtési Verseny” elnevezéssel meghirdeti Magyarország eddigi legnagyobb és legkomplexebb szelektív hulladékgyűjtési versenyét.

„2011-ben tovább kívánjuk növelni a lakossági szelektív hulladékgyűjtésből származó hulladékok részarányát minden hulladéktípus gyűjtésén belül, mégpedig oly módon, hogy a vállalati szférán keresztül növeljük a lakosság által elérhető gyűjtőpontok számát” – jelentette be Viszkei György, a RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülésének igazgatósági tagja. „Ennek érdekében hirdetjük meg egyedülálló, országos szelektív hulladékgyűjtési versenyünket, melyre a RECOMPLEX közel 4.000 partnervállalata nevezhet, munkatársaikat bevonva a sokrétű hulladékgyűjtésbe” – tette hozzá Viszkei György.

A „Hulladékért érték” verseny azon vállalatok dolgozóinak szól, akik már kimutatták elkötelezettségüket a környezetvédelem felé azzal, hogy a RECOMPLEX partnervállalata révén szelektíven kezelik a vállalatnál keletkező hulladékot. Ezúttal viszont a cégek dolgozóit, munkatársait buzdítják nagyobb aktivitásra a koordináló szervezetek: a különböző hulladéktípusok gyűjtésére épülő verseny lehetőséget teremt arra, hogy a nevező vállalatok dolgozói ez által is motiváltabbak legyenek a hulladékok visszagyűjtésére.

A „Hulladékért érték” verseny keretein belül a RECOMPLEX az általuk újrahasznosításra visszagyűjtött hulladéktípusok alapján állította fel az 5 versenykategóriát. Partnervállalataik egyaránt jelentkezhetnek csomagolási hulladékok, elemek és akkumulátorok, növényvédő szerek, használt gumiabroncsok, valamint elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésére, egyszerre akár több kategóriára is.

A felhívást az egyesülés február 1-jén tette közzé, a verseny pedig április 22-ig, a Föld napjáig tart.

További információ: www.recomplex.hu