A levélben Deutsch Tamás emlékeztet, hogy a rendkívüli időjárás súlyos károkat okozott a közhasznú infrastruktúrában, mindenekelőtt az utakban, a vasúti vonalakban, a csatorna- és árvízvédelmi hálózatokban, továbbá a lakóházakban, valamint az ipari és mezőgazdasági területeken. A Fidesz képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyvezető kijelölt Kormánynak azonnali hatállyal tárgyalásokat kell indítania a katasztrófa-helyzetre hivatkozva az Európai Unió Szolidaritási Alapjának mobilizálásáról. Az uniós Szolidaritási Alapnak célkitűzése, hogy kifejezze a közösségi szolidaritást a tagállamokkal természeti katasztrófák esetén, így Magyarországnak is lehetősége van arra a jelenlegi helyzetben, hogy az áradások okozta pusztítások orvoslására kérelmet nyújtson be az Alap igénybevételére.

Deutsch Tamás javasolta továbbá, hogy az infrastruktúrát ért károk kijavítása érdekében Magyarország kezdeményezze az EU illetékes intézményeinél az uniós forrásokhoz való hozzáférésünk felgyorsítását, valamint lehetőség szerinti módosítását. A néppárti képviselő végül javasolta, hogy az ügyvezető Kormány a lehetőségek figyelembevételével kezdeményezze az uniós Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül kínált hozzájárulások jobb igénybevételét.