Fotó: Vermes Tibor/Demokrata
Hirdetés

–  Hálás vagy nehéz feladat átvenni a Fi­delitas irányítását?

–  Megtisztelő, hiszen Közép-Európa legnagyobb és Európa egyik legnagyobb politikai ifjúsági szervezetéről beszélünk. Tagjaink száma, ami az előző elnökségi ciklusban is megközelítőleg háromezer fővel bővült, jelenleg meghaladja a tízezer főt, és az elmúlt években közel száz új helyi csoport alakult. Ugyanakkor mi, akik a rendszerváltozáskor vagy utána születtünk, számtalan új kihívással szembesülünk, amelyekre választ kell adnunk, tehát nem kényelmesedhetünk el, bőven van teendőnk.

–  Ha megnézzük a mainstream médiát, az online világot, úgy tűnhet, hogy nem túl divatos manapság konzervatív fiatalnak lenni. Egyetért ezzel?

–  Konzervatívnak lenni ma lázadást jelent, hiszen a magát fősodrúnak tartó média ezzel ellentétes értékeket közvetít. Én viszont inkább onnan közelíteném meg a kérdést, hogy a konzervatív emberek, a konzervatív fiatalok azok, akik igazán a jövőbe tekintenek, hiszen az általunk fontosnak tartott értékeket, gondolok itt akár a kulturális örökségünkre, akár a természeti értékeinkre, a következő generációk számára is meg akarjuk őrizni.

–  A természeti értékek megőrzését említette: hogyan lett a környezetvédelem, a klímaügy manapság baloldali-liberális téma?

–  A környezetvédelem hagyományosan konzervatív ügy, hiszen a teremtett világ védelme számunkra a világ legtermészetesebb dolga. A baloldal a zöldügyet csak álcaként lobogtatja, a globalista megközelítés nem ad valódi választ a klímaváltozással járó problémára. Az ugyanakkor valóban fontos feladat, hogy a fiatalok nyelvén is beszéljünk a lokális zöldpolitikáról, arról, miket teszünk ezen a területen, mik a jövőbeli elképzeléseink, céljaink, és a saját hangunkon is elmondjuk, mit jelent a hazáját szerető jobboldali fiataloknak a környezetvédelem, milyen szerepe van ebben az egyéni felelősségvállalásnak.

Fotó: Vermes Tibor/Demokrata

–  Vállaltan politikai ifjúsági szervezetként nem nehéz megszólítani az éppen a felnőttkorba lépő vagy húszas éveik elején járó fiatalokat? Nem járatódott le az aktív közéleti részvétel, a politizálás az elmúlt években, évtizedekben?

–  A Fidelitashoz csatlakozó fiataloknak tavaly rendeztünk először Bevonó Tábort. Ezzel az volt a célunk, hogy egyrészt ők is megismerhessék a Fidelitast, találkozhassanak a vezetőkkel, másrészt mi is megismerkedhessünk velük. Amikor megkérdeztük tőlük, hogy miért szeretnének csatlakozni, nagyon sokszor kaptuk azt a választ, hogy a szűkebb környezetükben, az iskolában, az egyetemen nem találták meg azokat a kortársaikat, akikkel közéleti kérdésekről beszélgethettek volna, és hasonló értékrendet vallanának. Ez részben azért alakult így, mert az 1989-es négyigenes népszavazás egyik kérdése arról szólt, hogy kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről, és ezt teljesen félreértelmezve, számos főiskola, illetve egyetem nem engedélyezte, hogy politikai szervezetek programokat, eseményeket, vitákat szervezzenek a hallgatóknak, véleményt ütköztessenek a felsőoktatási intézményekben. Ez a Fidelitast is érintette, hiszen az alapítók már huszonnégy évvel ezelőtt nyilvánvalóvá tették, hogy a Fidesz társszervezeteként jöttünk létre, ellentétben azokkal a mozgalmakkal, amelyek civil köntösbe bújtak, és kezdetben nem vállalták, hogy pártként, politikai szervezetként kívánnak működni. Azon túl, hogy ezt a helyzetet is orvosolni kívánjuk, nyugodt szívvel mondhatom, hogy sok olyan hazaszerető fiatal van, akit érdekel a politika, jobboldali gondolkodású, a mi feladatunk pedig az, hogy nekik teret biztosítsunk, és lehetőséget adjunk találkozásra, beszélgetésekre, közéleti fórumokon vagy vitákon való részvételre. Ne csak az interneten keresztül, hanem személyesen is. Célunk, hogy hónapról hónapra minél több fiatal megismerjen bennünket, megmutassuk, miért is érdemes fidelitasosnak lenni, és ne legyen olyan járás, ahol nincs legalább egy csoportunk.

–  Többen úgy tapasztalták, hogy a Fidelitas a korábbi években elég zárt közösségként működött, nehéz volt csatlakozni. Ez miképpen lesz?

–  Minden 35 év alatti fiatalnak lehetősége van belépni valamely helyi csoportunkba, 35 év felett pedig a tagjaink pártoló taggá válnak, hiszen ifjúsági közösség vagyunk, és azok is szeretnénk maradni. Éppen ezért megyei választmányi vezetőinknek, regionális igazgatóinknak az is a feladatai közé tartozik, hogy minden csoportnál megtalálják azokat a fiatalokat, akiknek vannak vezetői, szervezői képességeik, el tudják látni az adminisztratív teendőket, jók a kapcsolatépítésben, vagyis a későbbiekben vezetővé válhatnak először helyi, aztán adott esetben országos szinten is. A megválasztásom után egyeztettem a korábbi regionális igazgatókkal és azokkal, akik teljesítményük alapján alkalmasak lehetnek a feladatra, hogy januártól már el tudjuk kezdeni velük a közös munkát. Feladatunknak tekintjük a csoportok vezetőinek folyamatos felkészítését és képességeik, készségeik fejlesztését, hiszen úgy gondoljuk, hogy a csoportelnökök képezik közösségünk tartópilléreit. A csoportelnökök évente legalább három csoportgyűlést kötelesek tartani, ahol az új tagok felvételére is lehetőség nyílik, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a csatlakozni vágyó fiatalok nem várhatnak hónapokig, fontos számukra a gyors visszajelzés. Nagy felelősség van a csoportelnökök vállán, hiszen a legtöbb csatlakozó fiatal velük találkozik először, az országos vezetőségen túl ők jelenítik meg a szervezet arcát. Éppen ezért ebben a ciklusban el kívánjuk indítani a Csoportelnökök Találkozóját.

–  Az Európai Néppárt ifjúsági szervezetének (YEPP) december eleji, Kijevben megtartott tanácsülésén a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség felajánlotta a saját kvótáját a kárpátaljai magyar fiatalok képviselőjének, hogy részt vehessen az eseményen, és beszámolhasson az ukrajnai magyarokat ért megkülönböztetésről. Ám mint közleményükben fogalmaztak, néhány perc után belefojtották az ülésen a szót Szimcsera Szilviába. Úgy tűnik, a nemzeti érdekek védelme Európában már az ifjúsági szervezetek szintjén sem egyszerű feladat…

–  Mi teljesen természetesnek vesszük és tiszteletben tartjuk, ha más tagszervezetek, más államok ifjúsági szervezetei elmondják a véleményüket bizonyos politikai ügyekben, helyzetképet adnak arról, hogyan látják például az adott országban az őshonos nemzeti kisebbségek jogérvényesülését. A kijevi YEPP-ülésen mint Fidelitas nem vettük részt, ehelyett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének volt ott egy képviselője. Ő a velencei bizottság jelentéséből olvasott fel részleteket, vagyis még csak nem is a saját véleményét adta elő, ám megvonták tőle a szót. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk, mert mi olyan Európában szeretnénk élni, olyan Európáért szeretnénk dolgozni, ahol fontos a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának megőrzése.

–  Mikor lenne elégedett elnöki ciklusának végén?

–  A legfontosabb célunk, hogy továbbra is a Fidesz legyen a legnépszerűbb politikai erő a fiatalok körében. Sokan talán mást éreznek vagy mást állítanak, de még a kormánypárti szimpátiával nem vádolható kutatóintézetek felmérései szerint is a Fidesz–KDNP-pártszövetségnek a legnagyobb a támogatottsága a 18–29 éves korosztályban. Feladatunk a szembesítés: meg kell mutatnunk, hogy a különböző politikai szervezetek mit ígértek, és ehhez képest mit tettek, mit tesznek akár az ifjúságot érintő ügyekben, akár más területeken. Az ellenzéki városvezetés mellett működő csoportjaink elnökei aktívak e téren, gondoljunk akár Zuglóra, Újpestre, Erzsébetvárosra vagy éppen Szegedre. Másrészt, ahogy korábban is képviseltük a fiatalok érdekeit a diákhitel kamatmentességének a kezdeményezésével vagy az internet áfájának öt százalékra csökkentése melletti kiállással, úgy a jövőben is fel kell vetnünk fiatalokat érintő témákat, és élére kell állnunk ezeknek az ügyeknek.

–  Mire gondol?

–  Ilyen a fiatalok lakhatásának a kérdése vagy az online térben való fokozott jelenlét okozta elmagányosodás és az erre adható válasz. Szintén fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, az ezzel kapcsolatos kihívásokra Böröcz László a kongresszuson három javaslatot is megfogalmazott, amelyek az egyszer használatos csomagolóanyagok és áruk termékdíjának emelését, a szomszédos országokból érkező szemétáradattal szembeni fellépést és az Európai Unión kívülről érkező áruk közterheit érintik. Elkötelezettek vagyunk nemzeti értékeink, hagyományaink mellett, fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megismerjék, büszkén és bátran vállalják, hogy szeretik a hazájukat. Ne felejtsük el azt sem, hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve. Lényeges, hogy a Fidelitas biztosítsa politikai közösségünk utánpótlását, vagyis aki mélyebben érdeklődik a közélet iránt, aktívan akar foglalkozni a politikával, azt a lehető legjobban felkészítsük a köz szolgálatára.

–  Impozáns lista. Az utánpótlást például hogyan készítik fel?

–  Jelenlegi szabadegyetemünk és közéleti akadémiánk mellett megerősítjük a kommunikációs képzéseinket, és a kerekasztal-beszélgetések mellett a közösségi vita más formáit is bevezetjük. Elindítunk egy mentorprogramot és egy kihívásrendszert, amely a belső motiváció fejlesztése mellett arra is lehetőséget ad tagjainknak, hogy mielőtt a kihívásokat teljesítenék, elméleti és gyakorlati képzési lehetőségek közül válasszanak. Célunk, hogy a rejtett tehetségek felszínre kerüljenek, és a teljesítményalapú szemlélet a lehető legszélesebb körben teret nyerjen. Ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkárként a tehetségügyért is feleltem, így az ott szerzett tapasztalatomat és tudásomat is a közélet iránt érdeklődő, a magyar nemzet iránt elkötelezett fiatalok képzésének a szolgálatába kívánom állítani. Ahogy eddig, úgy továbbra is honvédelmi központként kívánunk működni, ami egyszerre jelent közös gondolkodást és a közéletben, a kampányokban való aktív részvételt, hiszen nekünk, a rendszerváltozáskor született nemzedéknek legfőbb feladatunk, hogy a szabad és független Magyarországot az unokáink számára is megőrizzük.