Az Európai Unió válságban van, ennek sok oka között a tömeges és illegális migráció elhibázott kezelése mélyítette el leginkább a tagországok közötti ellentéteket – írta Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének vezetője a Hetek című lapban pénteken megjelent levelében.

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

A vallási vezető az egyház vezetőinek írt levelében úgy fogalmazott, az EU jelenlegi formájában működésképtelen, és az európai elit fél attól, hogy véglegesen leszakad az Egyesült Államoktól, Kínától, sőt Oroszországtól is, s így marginális szerepet fog betölteni a világpolitika alakításában; ennek számos negatív következménye pedig a tagországok polgárainak életminőségében is romlást idézne elő. 

Ez a félelem különösen erőteljesen a német és francia hatalmi elit körében tapasztalható – tette hozzá.

„A jelenlegi Európai Unió még nem birodalom, tévedésnek tartom azokat a keresztény körökben elterjedt minősítéseket, melyek a mostani Európát a Jelenések 13. fejezetében szereplő fenevaddal azonosítják. De kétségkívül lehet belőle ilyen birodalom, illetve létrehozhatja annak fundamentumait, ráadásul már a közeljövőben. Emiatt lett biblikus szempontból nagyon izgalmas az európai parlamenti választás kampányának kezdete, és az előttünk álló hónapok a választás igazi tétjét még inkább egyértelművé fogják tenni” – írta.

Németh Sándor emlékeztetett, hogy a jövő májusi európai parlamenti (EP-) választás után sem lesz vége a szuverenisták és a globalisták közötti küzdelemnek. A jövő alakulását pedig meg fogják határozni a két egymással szemben álló hatalom között a májusi választás után létrejövő erőviszonyok.

A vezető úgy látja, az európai, főleg a kelet-európai tagországok azonban nem akarnak még erőteljesebb integrációt, hanem inkább nemzeti önállóságuk megőrzését hangsúlyozzák, amelyet a nyugati országokkal való szoros és partneri együttműködés keretében képzelnek el; valamint ezek az országok ragaszkodnak keresztény tradícióikhoz is, és emiatt szemben állnak az ultraliberalizmus kulturális forradalmával. 

Németh Sándor szerint a Sargentini-jelentés figyelmen kívül hagyja azt, hogy Magyarország a többi kelet-európai országhoz hasonlóan még posztkommunista társadalom, annak ellenére, hogy ezen éppen a jobboldali pártok, köztük a Fidesz igyekezett túllépni. 

Ez egyelőre egyik kelet-európai országnak sem sikerült teljesen, emiatt minden keleti országra rá lehetne bizonyítani a demokráciadeficitet. „Azonban véleményem szerint ez a nyugati országokra is épp így igaz, annak ellenére, hogy ők már a 2. világháború után – döntően az Egyesült Államok jóvoltából – elkezdhették rendszereikben a diktatúra lebontását és a demokrácia építését” – fogalmazott.

Véleménye szerint a posztkommunista társadalmi struktúrák túllépésének egyik legnagyobb akadálya éppen az, hogy a nyugati politikai elit a szovjet típusú kommunizmus bukásakor a reformkommunistákkal kötött szövetséget, hogy a privatizáció folyamatában domináns gazdasági és pénzügyi szerephez jusson, valamint termékei számára a kelet-európai piacot megszerezze. Ennek az időszaknak egyértelmű nyertese Németország lett, s gyakorlatilag egész Európa a németek „lábai előtt hever” piacként már több éve. 

A Sargentini-jelentés szavazásának eredménye is azt bizonyítja, hogy a német jobboldal továbbra is a marxista alapon álló kelet-európai balliberális politikai erőket tartja közelebb állónak magához, mint a keresztény színezetű, nemzeti jobboldali tényezőket – jelentette ki.

A Sargentini-jelentés tartalmáról azt írta, nagyon sok hazugságot, illetve olyan információt tartalmaz, amelyeket a szerző arra használ fel, hogy a magyar valóságot torz és hamis színben tüntesse fel. 

„A hazugságoknak és a valóságnak olyan keveréke a jelentés, amelynek szellemisége és célja egyaránt botrányos és elfogadhatatlan számomra. Negyven évet éltem diktatúrában, elég mélyen ismerem a hazug propagandisták módszertanát, hiszen személyem is nem egyszer vált ilyen támadás célpontjává, ebben az unió még nem tudta utolérni a megboldogult bolsevik retorika színvonalát, és bár Judith Sargentini úrhölgy szembetűnően igyekszik felzárkózni az ő szintjükhöz, ehhez még sokat kell tanulnia a megtévesztés, valósághamisítás és karaktergyilkosság tudományából” – hangsúlyozta Németh Sándor.