„Minden magyar lélek felelős minden magyarért”, fogalmazta meg nemzetünk létparancsát jeles írónk, Szabó Dezső. 
E szellemiség jegyében Csíkszék Székely Tanácsa adománygyűjtést szervez a hamis terrorváddal, koncepciós perben meghurcolt és börtönbüntetésre ítélt kézdivásárhelyi fiatalemberek, Beke István Attila és Szőcs Zoltán családja számára. 

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

– Az édesapákat nélkülöző hozzátartozók, feleségek, gyermekek kell érezzék, hogy a székely közösség, de a nemzet egésze is összefog értük, hogy nem csak együtt érez velük, de ebben a helyzetben anyagi áldozatra is képes. Viharos történelmünk megfellebbezhetetlenül figyelmeztet, tanúsítja, hogy székely-magyar népünk csak egymásra figyelve, egymást segítve, az egyenlő teherviselés felelősségét megélve, s a különböző természetű csapások esetén a mások terhét tudatosan átvállalva maradhatott meg közösségként az ősei történelmi szálláshelyén – írja közleményében Veress Dávid, Csíkszék Székely Tanácsának elnöke, emlékeztetve, hogy Szőcs Zoltán felesége most várja megszületendő fiúgyermeküket.

A tanács ezért arra kéri a Csíkban, a Kászonokban és a Gyimesekben élő székelyeket, csángókat és minden magyart, hogy lehetőségeik függvényében hozzák meg a maguk anyagi áldozatát is. Támogatásukat személyesen befizethetik a csíkszeredai OTP Bankban megnyitott gyűjtőszámlára: RO71OTPV260001201641RO01. Interneten való befizetés esetén: Veress Dávid RO71OTPV260001201641RO01 www.otpbank.ro. Külföldről való átutalás esetén: OTPVROBU Csíkszék Székely Tanácsa, Veress Dávid.