A portál hozzáteszi, hogy a Magyar Honvédség évtizedek óta, folyamatosan biztosít részvételi lehetőséget a katonatiszteknek nemzetközi tanfolyamokon, képzéseken, ezzel is segítve a képességeik fejlesztését. A katonák kiképzése, át- és továbbképzése mindig is kiemelten fontos volt a honvédség számára, amit jól mutat, hogy jelenleg is zajlik a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program.

Hirdetés

A projekt keretében az elmúlt években közel kétszáz magyar tiszt vett részt iskolarendszerű képzésen a világ nagymúltú oktatási intézményeiben.

„Egyébként a NATO szövetségi rendszerében a képzéseken való részvétel egyben elvárás is. A magyar katonák jellemzően kétoldalú megállapodások alapján Európában és a tengerentúlon képzik tovább magukat. A külföldi képzések kétharmada a tengerentúlon, az Egyesült Államokban és Kanadában, egyharmada pedig Európában, főként Németországban, Olaszországban, Svédországban, Lengyelországban, valamint Nagy Britanniában és Portugáliában zajlik” írja az Origo.

„A képzések célja nem titkoltan az, hogy a tisztjelöltek vezetői képességeit és szakmai kompetenciáit olyan szintre fejlesszék, ami egy tiszttől a beosztásában elvárható. Ezek egyébként a külső partnerországok fiatal tisztjei számára is nyitottak, a korábbi években például volt olyan résztvevő is, aki még nem végzett tisztként, hanem magyar katonai főiskolai hallgatóként tanulhatott. A képzésekre való bejutásnak vannak feltételei, amikre a magyar katonák közül bárki jelentkezhet. A felvételhez az állományilletékes parancsnok javaslatán túlmenően az szükséges, hogy az iskola által előírt »bemeneti követelményeknek« a jelentkező megfeleljen. Az elbírálásnál a rendfokozatot, az idegen nyelvismeret szintjét, a fizikai, egészégügyi és pszichikai alkalmasságot is figyelembe veszik. A tisztek közül a legjobbakat választják ki, amit az addig elvégzett szakmai munka, a kiképzési eredmény, az állományilletékes parancsnokok által megítélt vezetői képesség és a tiszti attitűd összesített értékelése alapján határoznak meg.”

– Nagyon fiatalon a Magyar Honvédségnél lehetőséget kaptam arra, hogy a Királyi Katonai Akadémián tanulhassak Nagy-Britanniában, Sandhurstben. És ez egy életre meghatározó volt számomra. Egy rendkívül nehéz képzésről beszélünk, ahova 1994-ben, tehát már 25 évvel ezelőtt jutok be, de a Magyar Honvédség már akkor is törekedett arra, hogy nemzetközi megmérettetést, fejlődési lehetőséget biztosítson a fiatal tisztek számára. Illetve nem csak a tisztek számára, hiszen én főiskolai hallgatóként még csak tiszti iskolára jártam, kerülök be a sandhursti akadémiára – mondta az M1-en csütörtökön a témáról nyilatkozva Porkoláb Imre ezredes, a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémiájának igazgatója.

– Akkoriban az állományilletékes parancsnokom javaslatára egy nagyon szigorú kiválasztási folyamaton kellett keresztülesnem. Ebben volt pszichológiai felméréstől kezdve nyilván a fizikai állapotfelmérésen át nagyon-nagyon sok minden. De én tudatosan készültem erre. Tehát már középiskolában is az angol nyelv tanulására nagyon komoly hangsúlyt fektettem, illetve későbbi is, a katonai főiskolán reménykedtem abban, hogy lehetőséget kapok arra, hogy külföldön tanulhassak. Maga a képzés egyébként egy évig tart Sandhurstben, és ez egy rendkívül gyakorlatorientált képzés. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy egyetemet, hanem az időnek a kilencven százalékát a gyakorlótéren töltjük.

A beszélgetés itt tekinthető meg.

Korábban írtuk