Tombol a liberális cenzúra: a Facebook megszüntetéssel fenyegeti az egyik legnagyobb nemzeti mozgalom oldalát.

Fotó: shutterstock, illusztráció

Fotó: shutterstock.com, illusztráció

A Patrióta Európa Mozgalom Facebook-oldala számolt be róla, hogy folyamatos cenzúrával és letiltással küzdenek a közösségi oldalon:

A Facebook folyamatos cenzúrázás, az adminok rövidebb, hosszabb időre történő letiltását követően, ma 30 napra letiltotta a Patrióta Európa Mozgalom Facebook-oldalát azzal, hogyha nem törli le a politikai tartalmú posztjait, akkor végleg megszüntetik a 151 121 tagot számláló oldalt – azt a közösségi oldalt, amelyre minden héten másfél-kétmillió kattintás érkezett a mai napig.

A mozgalom hitvallása olvasható a Facebook-oldalán: „A pénzhatalom és a bürokraták Európája helyett, mi az értékek és a nemzetek Európájának létrejöttét kívánjuk elősegíteni!”

A Facebook cenzorai már végleges megszűntetéssel fenyegetik a Patrióta Európa Mozgalom oldalát!Tombol a liberális…

Gepostet von Patrióta Európa Mozgalom am Samstag, 11. August 2018

Részlet a 2012-ben alapított Patrióta Európa Mozgalom alapító dokumentumából:

Nekünk, patriótáknak, magyar demokratáknak, a nemzeti lét, a hazaszeretet, a magyar kulturális hagyományaink, és kivételesen gazdag, gyönyörű anyanyelvünk megőrzése éppen olyan fontos alapértékeink, mint az emberi jogok védelme, a társadalmi szolidaritás, a vállalkozás szabadsága, a gazdasági növekedés gyümölcseinek igazságos elosztásába vetett hit és szándék, valamint a tiszta természethez, a megvédett környezethez való jog.
Számunkra mindezek teljesülése nélkül a demokrácia nem lehet teljes. Az ősi magyar, az antik, illetve keresztény hagyományainkon alapuló magyar és európai kultúránk, identitásunk, jogállamiságunk nem képzelhető el ezen értékeink maradéktalan teljesülése nélkül.
Ezért, mi, patrióta európai polgárok Patrióta Európa Mozgalom néven új mozgalmat indítunk közös értékeink hirdetésére, védelmére.
2010 tavaszán nemzetünk szabad választásokon kétharmados felhatalmazást adott a polgári patrióta politikai pártoknak, és e nagy közös akarattal megteremtette a feltételeit annak, hogy parlamentáris módon, polgári értékrenden alapuló forradalmi változások következhessenek hazánkban: a választópolgárok döntő többsége az új kormánytól elvárta, hogy az országot a velejéig korrupt, széteső félben levő posztkommunista fél-demokráciából, új alkotmányon és törvényeken alapuló polgári demokráciává alakítsa át.

A mozgalom alapítói a „határtalan haza”, a határok feletti nemzetegyesítés gondolatának kezdeményezői és szószólói, és alázatos szolgái a nyolcvanas évek elejétől. Részlet, a mozgalom 2018-as választások előtti nyilatkozatából:

A mozgalom alapítói a hat év előtti eltökéltségükből egy jottányit sem engednek, nem hagyjuk, hogy akár hazai, akár külhoni politikai-gazdasági-pénzügyi erők és kulturális holdudvaraik, valamint médiájuk hiányos tényismeretükből adódóan, vagy szándékos hazugságokat hangoztatva, gyakran kettős mércét alkalmazva, kioktassanak bennünket, és vádjaik következményeként egyre kilátástalanabb állapotba sodorják gazdaságunkat, országunkat.
A mozgalom 2012 óta töretlenül támogatja a 2010 előtti időszakban lehetetlen helyzetbe taszított országunk állami vezetőit, és nem hagyja szó nélkül, hogy álságos, sokszor hazug állításokkal vádolják őket, s rajtuk keresztül azt a több milliónyi magyar választópolgárt, akik demokratikus úton juttatta őket a hatalomba.
Nem hagyjuk, hogy olyan vétségekkel, bűnökkel illessenek bennünket, magyarokat, amelyek ellen mi mindig is harcoltunk a történelmünk során, és küzdünk ma is.
Méltatlannak tartjuk, hogy még nekünk, európai magyar patriótáknak kell magyarázkodnunk demokrata mivoltunkkal kapcsolatosan; nekünk, akiknek itt, Európa közepén az 1100 éves államiságunk szinte a génjeinkbe véste a patriotizmus és az európai polgári értékrend minden ismérvét.

Mindezeknek megfelelően a Patrióta Európa Mozgalom Facebook-oldala igyekszik minél többet megmutatni azokból az értékekből, amelyekkel mi magyarok a közös európai kultúrát, történelmet, hagyományokat stb. gazdagítjuk, s ily módon része, részesei vagyunk annak – írják közleményükben, amelyet teljes egészében közlünk: 

Az értékeinket azonban meg is kell védeni, mert azokat mindig is támadták, amióta világ a világ. Meg kell mutatnunk azt is, hogy kik (mik) azok a hazai, illetve külhoni személyek (erők), akik (amelyek) e támadások mögött állnak.

Meg kell neveznünk az ellenünk – az érdekeink, értékeink ellen tevékenykedőket, meg kell mutatnunk azok törekvéseit, megnyilvánulásait. Szükséges felvillantani azt is, hogy melyek azok a külhoni és hazai események, cselekedetek, irányok, szervezetek, pártok, kik azok a személyek, amelyek (akik) védeni igyekeznek érdekeinket, értékeinket.

Az első pillanattól hangoztattuk, hogy mi magyar Magyarországot akarunk. Tiszteletben tartjuk a bevándorlással kapcsolatban is minden nemzet törekvését, akaratát, de elvárjuk, hogy senki ne próbálja nekünk meghatározni, hogy mi kikkel éljünk együtt a saját hazánkban!

Tehát, mi az értékeink, gyökereink bemutatása mellett, a jövőnkkel is foglalkozunk megnyilvánulásainkban!

Mindezt pedig úgy nevezik: politika. A politika az életünk szerves része, értékeink jövője, a jó vagy rossz politikán áll vagy bukik. Nem élhetünk egy álomvilágban, ahol nem veszünk tudomást az életünket alapvetően meghatározó politikai világról.

A mi feladatunk nem merülhet hát ki csupán szép képek, jó idézetek, a hagyományaink, a tudományos eredményeink, kiváló személyiségeink, kultúránk, művészeteink stb. bemutatásával, ugyanis mindezeket az értékeket meg is kell védenünk a folyamatos rombolástól, tudatos támadásoktól.

Tudomásul kell vennünk, hogy az égadta világon minden, minden politika. A politika dönt életünk, társadalmunk minden feltételéről: az iskoláról, a gyerekeink jövőjéről, a nyugdíjakról, rezsink nagyságáról, de a magyar érdekek védelmétől (vagy az elárulásától) kezdve egészen a családok helyzetén keresztül, az adók mértékének a megállapításáig, a művészetek finanszírozásától, a sport támogatásáig, egészen addig, hogy beengedjük-e a más kultúrájú új honfoglalókat, vagy sem!

A politika törvények formájában befolyásolja, sokszor meghatározza alapvető értékeink, érdekeink jövőjét. Az elmúlt nyolc évben hozott törvények alapvetően változtatták meg éppen ezeknek az értékeinknek a helyzetét, kilátásait.

A Facebook most ezt az „eszközt”, a politikát kívánja száműzni a Patrióta Európa Mozgalom életéből – persze az „általuk képviselt értékek” szellemében.

Ugyanis „nagyon kedves megfogalmazásban”. de erre való hivatkozással fenyegették meg, és helyezték kilátásba az oldal megszüntetését, ha nem töröljük a politikai posztjainkat!

Ez ma „a demokrácia” Európában!

Mészáros László – alapító