Egy házaspár lakásába éjszaka egy betörő mászik be. Mikor felfedezik, odaugrik a feleséghez, egy hatalmas kést nyom a torkához, majd felkiált:

Hirdetés

– Hogy hívnak? Szeretem tudni az áldozataim nevét!

– Erzsébet – rebegi a rémült asszony.

– Ó, az anyámat is Erzsinek hívták! – mondja a rabló. – Nem tudok megölni valakit, aki rá emlékeztet!

Odaugrik a férjhez:

– Na és téged hogy hívnak?

A férj remegő hangon válaszol:

– Az én nevem Béla… De a barátaim csak Bözsinek szólítanak!