Fotó: ShutterStock.com (illusztráció)

Népszavazás lesz Romániában és Erdélyben hétvégén a hagyományos, természetes család intézményének alkotmányos megerősítéséről, miután tavaly áprilisban a bukaresti parlament képviselőháza, majd idén szeptemberben a szenátus, vagyis a felsőház a Koalíció a Családért nevű polgári szerveződés két évvel ezelőtt elindított, a szükséges félmilliónál sokkal több, hárommillió aláírással támogatott kezdeményezésére nagy többséggel megszavazta az erre vonatkozó alkotmánymódosítást.

Fotó: ShutterStock.com (illusztráció)

A két napos, szombaton és vasárnap megrendezett referendumon az urnák elé járuló polgároknak arra a kérdésre kell választ adni, hogy egyetértenek-e az alkotmánymódosítással abban a formában, ahogy azt a parlament megszavazta. Magyarul azzal, hogy család csakis egy férfi és egy nő önkéntes elhatározáson alapuló házasságával jöhet létre. 

A módosítás azért lényeges és sorsdöntő, mert bár a román polgári törvénykönyvben szerepel e meghatározás, de az alkotmányban, vagyis a legmagasabb rendű regulában eddig a „házastársak” kifejezés szerepelt, vagyis ezáltal fennállt az a veszély, hogy erre hivatkozva azonos nemű párok a jogi kiskaput kihasználva megkísérlik a normális családmodellel egyenrangúsítani saját természetellenes kapcsolatukat.

A hétvégi népszavazásra bocsátott alkotmánymódosítás nemzetiségtől, felekezettől függetlenül támogatandó, hiszen a biológiai törvényeken is alapuló keresztény családképnek nincs alternatívája. Ennek legmagasabb szintű rögzítése erős védőgát lehet a liberális destrukcióval szemben. 

Ennek jegyében a népszavazáson való részvételre és igennel való szavazásra buzdítanak az erdélyi magyar keresztény felekezetek elöljárói. Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök és Csűry István királyhágómelléki református püspök egyaránt kiállt a keresztény családmodell megerősítése mellett, ugyanígy tett Tőkés László európai parlamenti képviselő, korábbi királyhágómelléki református püspök, aki Strasbourgban elhangzott felszólalásában a bibliai és teológiai megalapozottságú meghatározás normalitását hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az nem támad senkit és semmit. „A nemzeti és vallási identitásában megingott Európában a házasság és a család sokrétű válságával is szembe kell szállnunk, és az isztambuli egyezmény genderszemléletével szemben természetes biológiai identitásunkat is meg kell védelmeznünk”, hangoztatta Tőkés László. 

A legnagyobb erdélyi magyar párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hivatalos állásfoglalásában részvételre, de lelkiismereti szavazásra buzdítja a polgárokat. A párt Bihar megyei képviselője, Szabó Ödön ugyanakkor kiállt a támogató voks mellett. A Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt testületileg is egyértelműen letette voksát az igen szavazat mellett. „A társadalom sejtjét a férfi és nő házassága révén létrejött család képezi, amely igazodik a teremtés rendjéhez is (…) A Magyar Polgári Párt határozottan kiáll a keresztény házasság és a keresztény család fogalma, illetve intézménye mellett, amely egy férfi és egy nő életközösségén alapul, ezért a házasság és a család alkotmányos megerősítését támogatni kell a népszavazáson!”, áll az MPP közleményében, mely kitér arra is, hogy az élettársi kapcsolatot ettől függetlenül külön törvényben kell szabályozni.

Ugyanígy foglalt állást az Erdélyi Magyar Néppárt is. „A család és a házasság gyakorlatának európai válsága idején a népszavazás egy lehetőség arra, hogy a létező társadalmi egyetértés mentén a házasság mint férfi és nő szabad akaratából létrejött közösség alkotmányos védelmet kapjon. (…) Keresztény és nemzeti értékeink alapján állva, közösségünk drámai fogyásának és az európai általános értékválság tudatában arra kérünk minden szavazópolgárt, vegyen részt a népszavazáson és szavazzon igennel!” – olvasható az EMNP országos elnökségének állásfoglalásában.

Sajnálatos módon marginális, de hangos erdélyi magyar balliberális körök rémhírterjesztéssel igyekeznek otthon maradásra bírni a magyar szavazókat, manipulatív módon többség-kisebbség kontextusba helyezve a normalitás-abnormalitás ellentétpárt, azzal ijesztgetve a magyarságot, hogy a sikeres népszavazás precedenst teremthet később a nemzetiségi jogok csorbítására. 

A karakteresen keresztény, nemzeti értékrendet képviselő Erdélyi Magyar Ifjak állásfoglalása szerint az otthon maradásra buzdító kampány „nem egy haladó gondolat, hanem hipszterkedő bamba mélaság, a trendi butaság hirdetése, álentellektüel szöszölés vagy épp az aberráltság terjesztésének, meghonosításának első lépése. Egyesek sunyi módon arra próbálnak bátorítani: lelkiismeretünk szerint lébecoljunk inkább otthon. Márpedig szavazni igenis el kell menni! (…) ha most nem megyünk el szavazni, megérhetjük azokat a napokat amikor a nőből-lett-férfit, a férfiból-lett-nőt és az önmagukat szivárványszínű, nemsemleges unikornisként meghatározók gyereknevelési jogát akarják majd lenyomni a torkunkon! Nekünk ma még lehetőségünk van választani, éppen ezért kötelességünk élni ezen jogunkkal a következő nemzedékért. (…) Nemet kell mondanunk az aberráltak társadalombomlasztására, és ki kell állnunk értékeink, elveink mellett!”