Annak ellenére azonban, hogy a lakosság 75%-a tudja, hogy az italcsomagolások közül a PET palackok jelentik a legnagyobb problémát, csak minden második lakos lapítja, tömöríti vagy zsugorítja össze valamilyen mértékben és módon a könnyű, de terjedelmes pillepalackokat, mielőtt kidobja, vagy a szelektív gyűjtés valamilyen formájával lehetővé teszi ezek újrafeldolgozását – derül ki abból a kutatásból, amelyet a THERMO PRESS Hungary Kft. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. készített a magyar lakosság PET hulladékkezelési ismereteiről és szokásiról. Mindezek okán hulladéklerakóink gyorsabban telnek meg, a palackok szállítása során pedig jelentős mennyiségű CO2 is a levegőbe kerülhet.

Hazánkban jelenleg évente mintegy 200 ezer tonna csomagolási műanyaghulladék keletkezik, amelynek 27-30%-a PET. Az ásványvizes és üdítős PET palackokból folyamatosan növekvő mennyiség, jelenleg évente 55-60 ezer tonna, azaz mintegy 1,4-1,6 milliárd darab kerül forgalomba. Ezzel a mennyiséggel térfogatcsökkentés nélkül hozzávetőleg 30 ezer darab 60 m3-es kamiont lehetne megtölteni, melyeket egymás mögé állítva, a kamionsor mintegy 475 km hosszú lenne, azaz Záhonytól Hegyeshalomig érne. Ha a kiürült PET palackokat egymásra halmoznánk, a PET-hegy majdnem olyan magas lenne, mint a Gellért-hegy.

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. és az elektromos PET palackzsugorító berendezésekre épülő palack hasznosító rendszereket működtető THERMO PRESS Hungary Kft. közös felmérést készített a magyar lakosság PET hulladékkezelési ismereteiről és szokásairól. A felmérés során megkérdezettek negyede úgy vélte, hogy nyáron 30%-kal több PET palack válik feleslegessé a háztartásában, ötödében 20-30%-os növekedést tapasztaltak, további negyedében pedig 10-20%-kal több palack ürült k i. Az ÖKO-Pannon nyilvántartása azt mutatja, hogy a nyári hónapokban akár kétszer annyi PET palack kerül forgalomba, mint télen, a lakosság tehát alábecsüli a nyári hónapok növekedésének mértékét.

A feleslegessé vált PET palackokat sokan, de sokféleképpen „kezeljük”. A felmérésben megkérdezettek 17,6%-a a többi szeméttel együtt a kukába dobja, 19%-a egész palackként dobja a szelektív gyűjtőedényekbe, 53,6%-a pedig összelapítva, tömörítve vagy zsugorítva helyezi el a színes gyűjtőedényekben. Egyre többen vannak azonban akik a PET palackokat áruházakba viszik vissza; a megkérdezettek 2,8%-a egész palackként, további 6,4%-uk pedig összelapított, tömörített vagy zsugorított állapotban viszi azokat vissza egy-egy áruházba, ahol visszaveszik tőle. A megkérdezettek körében jelenleg 0,6-1%-ra tehető azok aránya, akik a PET palackok körforgásba való visszajuttatásának a THERMO PRESS által kidolgozott kényelmes módját választják, vagyis a palackokat zsugorítás után inverz csomagként feladják a postán.

„A számok azt mutatják, hogy mi magyarok környezettudatosabbnak valljuk magunkat, mint amennyire a valóságban azok vagyunk. A szelektív gyűjtés különböző módjaiban résztvevők (82,4%) magas aránya ellenére, a valóságban a kibocsátott PET palackok mennyiségének csupán 18-20%-a kerül begyűjtésre és hasznosításra” – mondta Viszkei György , az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – „A PET palackok visszagyűjtésében a mennyiség mellett jelenleg azonban a méret okozza a legnagyobb problémát, amelynek következtében, számottevő CO2 kibocsátás mellett a gyűjtőjárművek gyakorlatilag levegőt szállítanak, deponálás esetén pedig lerakóink gyorsabban telnek meg a palackok térfogatcsökkentésének hiánya, illetve nem megfelelő mértéke miatt.” – tette hozzá a szakember.

Az ÖKO-Pannon és THERMO PRESS felmérésben megkérdezettek 40,2%-a tapasztalta azt, hogy a műanyag gyűjtőkonténerek állandóan tele vannak, mert a palackok egészben, térfogatcsökkentés nélkül kerülnek elhelyezésre azokban. Szerencsére egyre többen vannak azok, akik az otthonukban kiürült PET palackok térfogatát csökkentik valamilyen módon, illetve eszközzel. A válaszadók túlnyomó része testi erővel (53% laposra tapossa, 29,8% kézzel nyomja össze) egyre bővülő részük pedig erre a célra kifejlesztett eszközzel (2,2% mechanikus préssel, 1% elektromos palackzsugorítóval) csökkenti a pille palackok térfogatát, azonban a válaszadók 13,6%-a továbbra is egészben hagyja, azaz térfogatcsökkentés nélkül dobja ki azokat.

A felmérés érdekes megállapítása, hogy a válaszadók megközelítésében a PET palackok térfogatcsökkentésének legfőbb előnye nem a gyűjtőedények minél jobb helykihasználása, hanem a palackok kulturáltabb és kényelmesebb otthoni tárolása. A környezetvédelmi előnyök – bár szintén jelentős válaszadói súllyal – a második helyre szorultak a kényelmi szempontok mögött.

A térfogatcsökkentő eszközök növekvő népszerűségét és a lakosság pozitív irányba változó környezetvédelmi érzékenységét jól érzékelteti az a tény, hogy habár saját elektromos palackzsugorító készülékkel a felmérésben megkérdezettek mindössze 1%-a rendelkezik, a magyar világszabadalomnak számító készülékről már a válaszadók 59,4%-a hallott, 88%-uk pedig ismeri is annak legfőbb előnyét, vagyis azt, hogy a készülékkel a PET palackok térfogata eredeti térfogatuk 1/12-ére csökkenthető, így a szállítása során a CO2 kibocsátás akár 51%-kal is kevesebb, annak ellenére, hogy a készülék árammal működik. Ezen okokra való tekintettel a felmérésben megkérdezettek 50%-a lenne hajlandó ilyen berendezésbe beruházn i.

„Az elektromos palackzsugorító készülék környezeti előnyeinek magas szintű ismerete azt jelzi, hogy a lakosság felismerte a PET palackok térfogatcsökkentésével megvalósítható CO2 csökkentés fontosságát, vagy a visszavételi díjjal motiválható az elektromos palackzsugorító készülékre épülő közvetlen lakossági, illetve áruházi PET palack visszavételi rendszerben való aktív részvételre” – mondta Erdős Péterné Dr., a THERMO PRESS Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Magyarországon elsőként a CORA Áruházak vezetett be palack visszavételi rendszert, amely az elektromos térfogatcsökkentést alkalmazó THERMO PRESS rendszerre épül. Példáját más áruházak is követték. Ezért nem meglepő, hogy a felmérésben megkérdezettek 38%-a már tudja, hogy lakóhelye közelében van olyan élelmiszer áruház, amely visszaveszi a PET palackokat.

Az elektromos térfogatcsökkentésre épülő áruházi PET palack-visszavételi rendszer legfőbb előnyének a felmérésben megkérdezettek 68,4%-a a környezet védelmét, 77,4%-a a zsugorított palackok kis helyigényét tartja, 30% számára az vonzó benne, hogy a zsugorított palackokért visszavételi díjat kap, 13%-uk pedig ez által látja csökkenthetőnek szemétdíját.