Az eredmények közel ötszörös növekedésének legfőbb oka abban rejlik, hogy az IKSZ tevékenységének köszönhetően immár hazánk összes nagyvárosában lehetőség van ezen csomagolóanyag szelektív gyűjtésére, legyen szó gyűjtőszigetes, vagy házhoz menő gyűjtésről. Az eredményeket jól érzékelteti az a tény, hogy amennyiben az elmúlt 5 évben begyűjtött és újrahasznosított italos kartondobozokat hosszanti oldalukkal egymás mögé helyeznénk, a doboz sor lefedné a Föld egyenlítői hosszának felét. Az IKSZ középtávú stratégiájában célként tűzte ki a kis- és közepes méretű településeken az italos kartondobozok szelektív gyűjtési lehetőségének biztosítását. Ezzel elérhetővé válik majd a szervezet azon célja, hogy 2012-re 20%-ra növelje az italos kartondobozok begyűjtési és hasznosítási arányát Magyarországon. Az IKSZ stratégiai célkitűzések között szerepel továbbá az is, hogy az összegyűjtött dobozok hasznosítása ne külföldön történjen, hanem országunk határain belül valósuljon meg.

Hazánkban a forgalomba került minden 100 italos kartondobozokból 2004-ben még csak 2-3 darabot, napjainkra azonban már ötször többet, azaz 12 darabot hasznosítanak újra. Mindez számokkal kifejezve azt jelenti, hogy 2004-ben a csomagoló, töltő vállalatok által forgalomba hozott 8.070 tonna italos kartondoboz csomagolásból 200 tonna, 2008-ban pedig a 11.200 tonnából már 1.350 tonna került szelektíven begyűjtésre és újrahasznosításra.

Ez a növekedés elsősorban az IKSZ által végzett lakossági szemléletformáló és felvilágosító kampányoknak, valamint hulladékgyűjtési akcióknak köszönhető. Mindezek révén azon lakosok száma, akiknek lehetősége van az italos kartondobozok szelektív gyűjtésére, a kezdeti 100.000 főről napjainkra 4-5 millió főre emelkedett. Az IKSZ begyűjtő és hasznosító partneri hálózata, ma már közel 600 település lakossága számára biztosít lehetőséget e korszerű csomagolóanyag elkülönített gyűjtésére.

Az IKSZ 5 éves működésének eredményét jól érzékelteti az a figyelemreméltó eredmény is, hogy az 5 év alatt összegyűjtött és újrahasznosított kartondobozok révén a lakosok annyi papírt takarítottak meg, amennyit közel 17.600 darab felnőtt fa kivágásával és feldolgozásával lehetett volna legyártani. Ezzel egy 200 hektár nagyságú erdő kivágását tudták megakadályozni.

2012-ig terjedő stratégia tervének célkitűzéseivel összhangban, az IKSZ a nagyvárosokon kívül, kis- és közepes településeket kíván bevonni az általa támogatott gyűjtési és hasznosítási rendszerbe. Ezen növekedés azt jelenti majd, hogy a polcokra kerülő italos kartondobozokból minden 5-ik kerül begyűjtésre és újra feldolgozásra. E célkitűzés sikeres elérése egyúttal azonban magában hordozza az IKSZ számára azt a lehetőséget is, hogy a hasznosítás hazai keretek között történjen majd.

„Habár az elmúlt 5 év eredményei biztatóak, az IKSZ által 2012-re előirányzott 20%-os hasznosítási arány még csak azt jelenti, hogy hazánk eléri majd az Európai Unió 15 tagállamának 1997-es begyűjtési és hasznosítási arányát, de további erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy a Magyarországhoz hasonló népességű országok, mint például a 35%-os hasznosítási aránnyal büszkélkedő Ausztria eredményeit utolérjük” – mondta Baka Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igazgatója.

„Hisszük, hogy a környezet iránti felelősség már fiatal korban is kialakítható. Ezt kívánjuk a jövőben is előmozdítani az olyan nagyszabású lakossági és iskolai gyűjtőakciókkal, mint például az elmúlt 5 esztendő során megvalósított Országos Doboznap, a Vidám Doboz Napok, a Tapossa laposra, a Belevaló Dobozok, az Ország Legnagyobb Belevaló Doboza elnevezésű kampányok” – tette hozzá az igazgató asszony.

Az Európai Unióban már korábban is működtek hasonló profilú, ún. szub-koordinációs szervezetek, melyek mintájára alakult és kezdte meg működését Magyarországon az IKSZ. Az Európai Unió hasonló szervezeteit, a The Alliance for Beverage Cartons and Environment, azaz az ACE fogja össze, amely szervezetnek az IKSZ is tagja.

Az IKSZ tevékenysége során együtt működik a helyi hulladékgazdálkodási szervezetekkel és zöld mozgalmakkal, hogy hazánk minél több településén meginduljon az italos kartondobozok szelektív gyűjtése, és újrahasznosítása. A 75%-ban papírt, 10-20%-ban műanyagot, és 0-5%-ban alumíniumot tartalmazó kartondobozt szelektíven gyűjtve és bálázva elsősorban a papírgyártás területén használják fel. A zacskós tejeket felváltó dobozos kiszerelés, az eldobható csomagoló anyagok, valamint az évenkénti 2-3%-os hulladéknövekedés teszi kiváltképp indokolttá, hogy a lakosságban tudatosuljon a tény: az italos karton bár többféle alapanyagból készül, mégis újrahasznosítható.

Több információ: www.iksznet.hu