„Akié az arany és a fegyver, azé az igazi hatalom.” (Maurice Druon)

El ne higgyük, hogy van bármi olyan cselekedet is, amihez az EP nyugat-európai képviselőinek többsége szívvel-lélekkel áll hozzá! Hiszen pont hogy ez a kettő hiányzik minden tettükből. A szív és a lélek. Tetteik mozgatórugója nem más, mint az anyagi haszonszerzés. Távlataik pedig saját életük határáig terjednek, onnan nem tovább. Az eljövendő nemzedék? Ugyan, kérem! Ki törődik velük?

Fotó: MTI, archív

Három egyszerű kérdés

Mint tudjuk, az igazán nagy haszonnal kecsegtető vállalkozások nem csekély része teljesen vagy félig illegális. A drog, amennyiben gyógyszer formájában terjesztik, megengedett árucikk. Csakúgy a fegyver, amennyiben államközi szerződések keretein belül cserél gazdát. És igen, az emberkereskedelemnek is megvannak a maga igen nagy haszonnal kecsegtető, legális formái. Mármint azok a formák, amelyeket hosszú idők alapos munkájával legálissá tettek.

Minden azzal kezdődött, hogy a háborús övezetekből az emberek szépen, lassan szállingózni kezdtek. Mintegy próbajelleggel. Amolyan szálláscsinálókként meghintve népeikkel az öreg kontinenst, Európát. Néhány nem állami támogatású szervezet pedig – ezeknek a nulladik generációs migránsoknak a hathatós segítségével – rájött arra, mekkora üzlet van a vándoroltatásban. Miután pedig rákaptak a könnyű pénz ízére, a folyamat megállíthatatlanná, s egyszersmind kiválóan szervezetté vált. A többi már történelem.

Az invázió lebonyolítói profi munkát végeztek. A migránsok hatalmas tömegben, soha nem tapasztalt agresszivitással árasztották el földrészünket. Majdnem kizárólag életerős, fiatal férfiak. „Háborús menekültek”, akik „eladták mindenüket, hogy ide tudjanak utazni”. Erre vonatkozóan pedig sokan és sokszor tettek fel a nyílt társadalom szószólóinak három egyszerű kérdést:

1: Ha a menekültek valóban háborús övezetből jöttek, hogyan hagyhatták ott családjukat? Miként voltak képesek feleségeiket és gyerekeiket továbbra is kitenni az állandó életveszélynek?

2: Vajon egy háborús övezetben ki vette meg az Európába készülők házait?

3: Ha megvették ezeket a házakat, vajon a hátrahagyott feleségek és gyerekek hol élnek most?


Drog, fegyver, ember

A teljesen nyíltan és kendőzetlenül kezelt hazugság mára minden gondolkodó ember számára lelepleződött. A migránsok túlnyomó része egyszerű anyagi haszonszerzésből, európai segítséggel, magántőke által finanszírozva utazott ide. S mivel többségükben tanulatlan emberekről beszélünk, akik sem dolgozni nem akarnak, sem más módon nem kívánnak beilleszkedni választott nyugat-európai hazájuk társadalmába, csakis a feketegazdaságban tudnak boldogulni. Drogok, prostitúció, szervkereskedelem, fegyverkereskedelem… ezek azok a piacok, amikhez sem szakértelem, sem erkölcsi bizonyítvány nem szükségeltetik.

Az emberkereskedők által behozott „menekültek” egy része maga is emberkereskedővé válik. Az ehhez szükséges indulótőkét ugyancsak azok biztosítják számukra, akik nekik maguknak is szálláscsinálóik voltak. Az emberkereskedelmet menekültstátuszuk és hitük álcája mögé bújva folytatják. Csakhogy ezek az emberek semmi elől nem menekülnek, és semmiképp nem radikális muszlimok. Még csak nem is muszlimok igazán, hanem szimplán ultra-radikális anarchisták. Azzal a fajta rasszista attitűddel megáldva, amely nem engedi a tőlük eltérő bőrszínű, vagy más felekezetű emberek emberszámba vevését.

Új gazdáiknak, Európa LIBE-fanatikusainak viszont pont hogy kapóra jönnek kisszerű vágyaik beteljesítésében. Ezek az iskolázatlan, alulművelt sufnipolitikusok végre olyan formán tetszeleghetnek a pozitív hős szerepében, hogy közben a zsebük is megtelik jóféle eurómilliókkal. Vagy hát inkább tíz, száz, ezer milliókkal.


A magyarok nyilaitól…

Aki pedig ennek a folyamatnak az útjába áll, azt könyörtelenül eltiporják. Különféle válogatott eszközökkel. Minden létező kártyát kijátszanak: ha kell, több száz oldalas jelentéseket kreálnak, amikben az emberi szabadságjogoktól kezdve a rasszizmuson és antiszemitizmuson át a homofóbiáig minden létező adut kijátszanak. Pedig csak és kizárólag egyetlen pont, a migráció érdekében teszik, amit tesznek. Nem lepődnék meg, ha az elfogadás jegyében, az azonos neműek házassága mellett hamarosan a poligámiáért is síkra szállnának. Hiszen ez, mint lehetséges jövőbeni családmodell, az invázió főszereplőinek mondvacsinált hitén keresztül már ott kopogtat az ajtón. Mondhatni, a nagyobb komfortfokozat érdekében ezt is fel kell ajánlaniuk ezek felé a népszövetségileg támogatott megszállók felé. Annak érdekében természetesen, hogy a vándorlásnak vége ne szakadjon.

S ha van akár csak néhány ország, s ezen országoknak maroknyi szövetségese a kiszolgáló államokban, akkor ezek ellen akkora erejű retorzióval lépnek fel, amely teljességgel aránytalan ezeknek az országoknak a tényleges politikai befolyásához képest. Valóban tőlünk tart Németország? Miattunk álmatlan minden holland család? A magyaroktól rettegnek a spanyolok? Tőlünk féltik gyermekeiket és asszonyaikat a belgák? Mivel viszont felülreprezentálják az ellenségszerepben nemzetünket, ezzel paralel tényleges hatalommal ruháznak fel minket.

***

Frank Herbert A Dűne című művében a fűszer nevű tudatmódosító szer forgalmazása köré épített globális gazdasági elit, a Liga irányít mindent. Helyesebben mondva mindent megtesz, hogy az irányítást véglegesen és visszavonhatatlanul megszerezze. Még akár totális társadalmi átrendeződés árán is.

Ez történik most a valóságban, Európában, a migráció köré szerveződve. Csak hát… ez a botcsinálta liga velünk, magyarokkal nem számolt. Márpedig a történelem számtalanszor bizonyította, hogy az a nagyhatalom, amelyik velünk nem számol, csakhamar végleg eltűnik.