Hirdetés

– A rendszerváltozás utáni két évtizedben is a baloldali, liberális eszmerendszer uralta a tudományt és a közgondolkodást, a kulturális életet. A Kommentár folyóirat egyike azoknak az orgánumoknak, amelyek megtörték ezt a hegemóniát. Mi a receptje a sikernek?

– A lap első száma 2006 elején, vagyis az őszödi beszéd előtt fél évvel jelent meg, a Kommentár Alapítvány fenntartásában. A kezdetben kéthavonta megjelenő orgánum az első tizenkét évben leginkább eszmetörténeti jellegű volt, hiszen akkor erre volt szükség. Tisztázni kellett, mit jelent a XXI. században a konzervativizmus, kik a konzervatívok, milyen hagyományaink vannak, amelyekre támaszkodva idehaza tovább építkezhetünk.

– A szerkesztőség 2018-ban átalakult, ön került a főszerkesztői székbe. Mit takart az akkor meghirdetett megújulás?

– Azt is mondhatnám, hogy az első tizenkét esztendőben a filozófia gyakorlata, az elmúlt fél évtizedben pedig már a gyakorlat filozófiája dominált. A Kommentár az utóbbi öt évben ugyanis a korábbiaknál aktívabb, közéletibb, közérdekűbb lett, ideológiai szempontból pedig rugalmas, de letisztult elképzelésrendszert közvetít. Nem tudományos folyóiratot, hanem negyedévente megjelenő kulturális-közéleti, a korábbinál magazinosabb lapot szerkesztünk. Érveket és ismereteket kínálunk olvasóinknak. Éppen ezért az egyes lapszámok szellemiségét a tematikus blokk­összeállítások adják. A vezérgondolat megjelenik a lap aktuális címében is. Komoly sikert arattak mások mellett például a Kulturális hegemónia, a Konzervatív forradalom vagy a Világrendszerváltás és Magyar világ címmel megjelent számok. Általában olyan hívószavakat választunk, amelyek képesek diskurzust kelteni, és abból kilépve politikai orientációt kínálni.

– A Kommentár szembeötlően rezo­nál az országban, a világban örvénylő gondolatokra. Szerepe van ebben a szintén a Kommentár Alapítvány által életre hívott Tranzit mozgalomnak is?

– A Tranzit konferenciasorozat 2009-ben kezdődött, noha voltak előzményei. Sőt, tulajdonképpen az ezredfordulós polgári kormányzás alatt indult kőszegi Fesztivál a határon nevű nyári rendezvénynek az utóda. A Tranzit-rendezvények köré néhány év alatt többezres tábor szerveződött. Legnagyobb eseménye az évenként megrendezett nyár végi négynapos konferencia Tihanyban. Ezeken a találkozókon formálódott ki az úgynevezett „tihanyi jobboldal”, amelyről tavaly azonos címmel kiadtunk egy könyvet is. A tihanyi konferencia előadói, résztvevői, szervezői a lakitelkiek és a Bibó-szakkollégisták után már a nemzeti-polgári közösség harmadik nemzedékét képviselik, a húszasok-negyvenesek generációját. Ez nem szembenállást jelent az egyes generációk között, éppen ellenkezőleg, a konzervatív értelmiség három nemzedéke is közös célt követve teljesíti misszióját.

Korábban írtuk


– A lap köré sokszínű szerzőgárda szerveződött. Ez a tudatos építkezés eredménye?

– Legfiatalabb szerzőnk alig múlt húsz, a legidősebb túl van a nyolcvanon, nemzeti szabadelvűektől konzervatív forradalmárokig, polgári jobboldaliaktól plebejus népiekig írnak hozzánk. Azt szoktuk mondani, hogy a Kommentár a széles nemzeti közép értékeit közvetíti. Minden szerző teret kap a hasábokon, aki elfogadja a nemzeti maximumot. Mi nem a nemzeti minimumot képviseljük. A nemzeti maximum olyan konzervatív eszméket jelent, amelyeket mindannyian osztunk, elveket, amelyeket képviselünk. Az a célunk, hogy a konzervatív gondolatok a lehető legszélesebb körben utat találjanak az emberekhez, ezért indítottuk el a Kommentár klubot az MTVA 5-ös csatornáján. Ez is része annak a húsz éve tartó építkezésnek, benne polgári körökkel és Békemenettel, amely elvezetett a konzervativizmus megerősödéséhez, a legutóbbi kétharmados jobboldali győzelemhez. A baloldalon, ahová ömlik a pénz külföldről, a hajdani SZDSZ által intézményesített urbánus-kozmopolita értelmiség mondta meg a politikának és az embereknek, mit kell gondolniuk a világról. Mi viszont az értelmiség és a politikusok, a szerzők és az olvasók közös gondolkodásában, a szellemi háttérsugárzás hosszútávon érvényesülő építő erejében hiszünk.

A tudás hatalom című összeállításunk további cikkei ide kattintva olvashatók.