A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében az elkövetkező években országszerte több tucat kastély és vár újul meg. 2020-ig a programban részt vevő, összesen 39 helyszínen 20 kastélyt és 19 várat adnak majd át. Mint Virág Zsolt, a Miniszterelnökség Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztosa elmondta, a fejlesztés nem egyszerűen felújítást, restaurálást jelent: a műemlékek a mai igényekhez igazodó, új funkciókkal gazdagodnak.

Fotó: MTI (archív, illusztráció)

A fertődi Esterházy-kastély

A Nemzeti Kastélyprogramot 2014-es, míg a Nemzeti Várprogramot 2015-ös kormányhatározat hívta életre. 2016 decemberében mindkét programot felülvizsgálták: az addig tervezett 33 milliárd helyett 40,4 milliárd forintnyi uniós pénzt biztosított a kormány, illetve további hétmilliárd forintnyi magyar forrást rendelt hozzá a Nemzeti Kastély- és Várprogramhoz a következő években – mindezt ugyancsak kormányhatározat rögzítette. Eszerint a 2017-es büdzsén belül 3,5 milliárd forintot kell szerepeltetni a kastély- és várfelújítási programra, majd a 2018-as és 2019-es évekre rendre 1,8, illetve 1,2 milliárd forint körüli összeget kell elkülöníteni. A 2016. decemberi felülvizsgálat szerint a 2017-es büdzsében 200 millió forintot a műemlékek hiteles berendezéséhez szükséges műtárgyak megvásárlására kell fordítani, ugyanennek az összegnek pedig 2018-tól rendelkezésre kell állnia az egyes évek költségvetésében.

Fotó: MTI, archív


A keszthelyi Festetics-kastély

A Nemzeti Kastélyprogram kiemelt helyszínének számít a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes, a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes, a keszthelyi Festetics-kastély­együttes és park, a Gödöllői Királyi Kastély, valamint a geszti Tisza-kastély, a Nemzeti Várprogramon belül pedig az esztergomi vár, a visegrádi Fellegvár, Alsó-vár, Salamon-torony és királyi palota, a gyulai vár és Szigeterőd, az egri vár, a soproni várfal és a soproni várfalhoz kapcsolódó múzeumnegyed, valamint a diósgyőri vár. E műemlékek történeti, művészettörténeti és turisztikai jelentőségüknél fogva, valamint jelentősebb méretüknek köszönhetően olyan egyedi projekt keretében fejleszthetők, amelyeknek bekerülési összege egyedi kormányhatározat meghozatalát teszi szükségessé: e kiemelt helyszínek nagyságrendjüket és jelentőségüket tekintve élveznek prioritást.

A majki kamalduli kolostor refektóriuma

Jelenleg hét kastély – a bajnai Sándor–Metter­nich-kastély, a dégi Festetics-kastély, a füzérradványi Károlyi-kastély, az oroszlány-majkpusztai Esterházy-kastély és a kamalduli remeteség, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a sümegi püspöki palota, a tatai Esterházy-kastély – generálkivitelezési tendere már az utolsó fázisánál tart. Elindult az egri vár közbeszerzése, és egy hónapon belül megjelenhet további négy helyszín kivitelezési felhívása: a kisvárdai váré, a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyé, a diósgyőri váré és a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyé.


A régészeti és a restaurátori kutatások minden helyszínen lezárultak vagy a végükhöz közelednek, a projekthelyszínek felénél lezárult, másik felénél zajlik az engedélyezési és a kiviteli tervek készítése, ezzel párhuzamosan az egyedi kiállítási forgatókönyvek készítése, az eszközbeszerzések specifikációjának összeállítása. Az élmény- és attrakciós elemek véglegesítése is befejeződött, vagy már folyamatban van. 2017. december 22-én a teljes rendelkezésre álló GINOP EU-s pályázati keretre maradéktalanul leszerződtek, a projektek az ütemterveknek megfelelően haladnak előre.


E műemlékek közül akad, amelyen már végeztek helyreállítási munkálatokat, így például 2015 szeptemberében került sor a majki kamalduli kolostorépület átadására, ami egyben a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram nyitánya volt. A kolostorépület mellett az épület díszudvarát is felújították, a Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztésének második üteme keretében elkezdődik a múzeumi célú cellaházak homlokzati fejlesztése és restaurálása, a templomtorony renoválása és a templomrom megelevenítése, a Grotta-kápolna felújítása, restaurálása, a kiszolgálóépület építése és a jégverem felújítása, a mértani kert és tájképi kert megújítása, amelynek várható befejezése 2019.


A mostani kormányzati ciklusban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a 2,4 milliárd forintból megújult gyulai Almásy-kastélyt 2016 márciusában adtak át.


2015 végére megnyílt a Tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastély Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont.


2016-ban adták át a felújított egri érseki palotát: az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében több mint 1,3 milliárd forintos beruházással megújult épületegyüttes Kelet-Közép-Európa egyetlen olyan barokk főpapi palotája, amelynek egyik szárnya ma is eredeti funkcióját tölti be. A legrégebbi középső szárny teljesen megnyílt a nagyközönség előtt, komplex, sokrétű turisztikai szolgáltatással.


A pápai Esterházy-kastély

A pápai Esterházy-kastély utolsó, harmadik fejlesztési ütemét (a teljes felújítás 2009–2015-ig zajlott) 2015-ben zárták le, európai uniós támogatással a kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő turisztikai célú rehabilitációja és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése 2,2 milliárd forintból valósult meg.


A keszthelyi Festetics-kastély fejlesztésének 2015-ben lezárult I. üteme során 2,8 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottak meg Keszthelyen, egyebek közt a kastélyenteriőr megújításával, az egykori Amazon szállóban létrehozott látogatóközponttal és új kiállítással, a nyolchektáros kastélypark rekonstrukció­jával, valamint a Festetics-mauzóleum helyreállításával.


Az edelényi kastélysziget

Az edelényi L’Huillier–Coburg-kastély fejlesztésének II. üteme új kiállítások létrehozását, az önkormányzati tulajdonú sportpálya megvásárlásával a kastélysziget egyesítését, valamint a kastély látnivalóinak a bővítését tűzte ki célul. Emellett az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának (KEOP) keretein belül, 180 millió forintos európai uniós támogatással készült el a Holt-Bódva revitalizációja: az évtizedek során teljesen eliszaposodott és szemetes posvánnyá vált holtágat medrének, kanyarulatainak helyreállításával, vízpótlással és őshonos növények és állatok betelepítésével 2012-re újra élővé varázsolták. Ennek köszönhetően a kastélyt újra víztükör veszi körül, éppúgy, mint 300 éve, az építés kezdetekor. A sziget újjászületésétől kezdődően a L’Huillier–Coburg-kas­tély­együttes új neve Edelényi Kastélysziget lett.


Szépsége, mérete és kifinomultsága okán méltán nevezték magyar Ver­sailles-nak a fertőd–eszterházai Esterházy-kastélyt, amely a XVIII. század végi Magyarország egyik fő kulturális központjává vált. Felújításának II. ütemében, amely 2016 elején zárult le, helyreállították többek mellett a Marionettszínházat és a Narancsházat, visszaépítették a barokk víztornyot is. A harmadik szakaszban mintegy másfél milliárd uniós támogatásból rendbe hozták a kastélyt egykor kiszolgáló épületet, a jószágkormányzóságot, az úgynevezett kiskastélyt, kialakítottak egy belső udvart, ami újabb rendezvényteret jelent. Emellett létesült egy új épületszárny és újabb műtárgyakkal gazdagodott a Mária Terézia-kiállítás, valamint berendeztek egy barokk színháztörténeti tárlatot is.


A siklósi vár európai uniós forrásból finanszírozott beruházásának eredményeként a külső homlokzata egységessé vált, megszépült az északi terasz, emellett a műemléki ingatlan konferenciateremmel, vártörténeti kiállítással és egy kávézóval gazdagodott.

Fotó: MTI (archív)


A diósgyőri vár

A diósgyőri vár helyreállításának I. üteme 2014 augusztusában zárult le. A Diósgyőr–Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése projekt keretében arra vállalkoztak, hogy a vár teljes épületrészeit rekonstruálják. A műemlékvédelemben példa nélkülinek tartott vállalkozás célja volt, hogy a vár minél többet eláruljon történelméről, azokról az uralkodókról, eseményekről, emberi sorsokról, amelyek falaihoz kötődnek. A projekt emellett magában foglalta a Lovagi Tornák Tere és a hozzá kapcsolódó vásártér kialakítását és a lillafüredi függőkert felújítását, új funkciókkal való feltöltését is. A felújított diósgyőri vár átadására 2014. augusztus 30-án került sor.


A kállósemjéni Kállay-kúria

Az országszerte számos műemléket érintő helyreállítási munkálatok során megújult a kállósemjéni Kállay-kúria, a cégénydányádi Kende-kastély, a baktalórántházai Degen­feld-kastély, a szigligeti vár, a regéci vár, az egervári Nádasdy–Széchényi-várkastély, a lőkösházi Vásárhelyi–Breda-kastély, valamint lezárult a füzéri vár helyreállításának I. üteme is.

Fotók: MTI