Egyelőre csak a parlamenten kívüli Jobbik Magyarországért Mozgalom (JMM) jutott el oda, hogy észrevette: a rendszerváltozás egyik alapértékét, a pártok és az állami szféra éles szétválasztását (Magyar Köztársaság alkotmánya 3. §) sérti, hogy közigazgatási szervek, minisztériumok milliárdos nagyságrendű hirdetésállománnyal vesznek részt a választási (EU-népszavazási) kampányban. Az alkotmányból következik, és a választási eljárásról szóló törvény szabályozza, hogy a kormány és más közigazgatási szervek semmiféle választási eljárásban nem vehetnek részt . Választási eljárásnak minősül természetszerűleg a népszavazás is (az 1997. évi C törvény 2. § szerint: „E törvényt kell alkalmazni: a) az országgyűlési képviselők választására, b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak a választására, c) az országos és helyi népszavazásra”). A JMM nemcsak a felismerésig jutott el, hanem a komolytalan, csurkiánus hőbörgőkkel szemben az Országos Választási Bizottsághoz (OVB) fordult, hogy az állapítsa meg a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány hirdetéseinek törvénytelen mivoltát. Egyébként maga az OVB fogalmazta meg egy korábbi állásfoglalásában (5/2002., amelyre a Legfelsőbb Bíróság LB. BH2002.381. határozata is egyetértőleg hivatkozik): „Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Választási eljárásról szóló törvény (Ve.) szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek – például az Országgyűlés, a kormány és más közigazgatási szervek, a bírói ügyészi szervek stb. – nem résztvevői a Ve. tárgyi hatálya alá tartozó választási eljárásnak.”

Egyértelmű, hogy a kereskedelmi, illetve közszolgálati műsorszolgáltatókat elárasztó állampárti propaganda az RTL Klub logóján megjelenő „EU-csillagszóróval” egyetemben súlyosan sérti a médiatörvény negyedik szakaszát is, amely szerint „A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.” Márpedig az EU-csatlósodás támogatása pártok álláspontja. Mindezek mellett érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy az EU Kommunikációs Közalapítvány manipulatív filmecskéit sok esetben nem politikai hirdetésként, hanem közérdekű közleményként közlik, ennek oka utóbbi ingyenessége! Nem elég tehát a vircsaft óriási költségvetése, még ezzel a módszerrel is fokozzák, sokszorozzák a mindent átható agymosást.

Mindent egybevetve sem a Jánosi-féle minisztérium, sem az EUKK nevű közalapítvány nem szólíthat fel minket: „nyomás az unióba!” A szigorúan behatárolt feladatkörökkel rendelkező végrehajtó hatalomnak, a kormánynak és általa létrehozott szerveknek (például közalapítványoknak) semmi keresnivalójuk egy politikai kampányban, hiszen az a diktatúrák sajátja. A különféle csoportérdekek képviselete, az értük való fellépés, a kampányolás a pártok feladata.

Mondani sem kell, hogy a nemzeti érdek ellen nem először fellépő, Ficzere Lajos-féle, álellenzékiekkel dúsított OVB március 4-i ülésén – szembe köpve saját korábbi állásfoglalását és a jogállamiságot – mindkét beadványt elutasította. A GYISM és az RTL Klub közös, közvélemény befolyásolására alkalmas filmsorozatát nehezményező kifogást – annak ellenére, hogy a bizottság több tagja elismerte a minisztérium szerepvállalásának alkotmányellenességét – hatáskör hiányára hivatkozva, az EUKK-t érintő beadványt formai okok miatt utasította el. A Jobbik MM természetesen a Legfelsőbb Bíróságon fellebbezte meg a döntést, másrészt a Legfőbb Ügyészségnél indítványozta, hogy az ügyészség törvényességi felügyeleti intézkedés keretében szüntesse meg az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány működését. Az EUKK rengeteg hirdetést tett közzé, amelyek lényegében semmilyen információt nem tartalmaznak, csupán arra ösztönöznek, hogy igennel szavazzunk április 12-én. Ezzel az EUKK alkotmánysértést követett el, mert a közalapítvány közfeladatok ellátására hozható létre, márpedig az államhatalmi ágak szétválasztásából következik, hogy az állampolgárok befolyásolása nem közfeladat.

Hatóságaink működését ismerve nem lepne meg, ha a nyílt alkotmánysértést is vállalva kergetnének be minket az EU kapuján, noha ez esetben az április 12-i referendum eredménye nem tekinthető legitimnek, már csak azért sem, mert az ellenzők, Somodi Imréékkel szemben egy kanyi közpénzt sem kapnak érveik kifejtésére.