Beszéljünk a lényegről. A Nemzeti alaptantervet azért támadja bolsevik brigantik biztatására egy megtévesztett tanárhad, mert az a bajuk az vele, hogy létezik. Ezt néhány példával szeretném bizonyítani. Ezek a mondatok a NAT-ból valók:

Hirdetés

„A NAT a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak hagyományaira épül.” Ez még látszólag nem olyan kihívó, de figyelem: „A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást.”

Nemzeti identitás. Kezd a dolog érthetővé válni: „A globalizáció korában az ember és a magyar nemzet számos új kihívással szembesül. Az egyénnek olyan kérdésekre kell válaszokat találnia, olyan problémákra szükséges megoldásokat keresnie, amelyek befolyásolják, esetenként pedig meghatározzák lehetőségeit, mindennapi életének alakítását, lokális és tágabb környezetét egyaránt. Az emberi létezésre, az egyén és a közösség viszonyára, a társadalmi változásokra vonatkozó válaszoknak nemcsak az egyéni akaratok, érdekek érvényesítése, hanem a társadalom alapegységét jelentő család, a lokális közösségek és a nemzet jövőjének alakítása szempontjából is jelentősége van.”

Ugye, mindjárt érthetőbb, miért a cirkusz? Lépjünk tovább: „A tantárgy civilizációs értékeket és mintákat közvetít, erősíti a felelősségtudatot és a nemzethez tartozás érzését. Ennek érdekében segíti a szituációhoz igazodó kommunikáció kialakítását, a másik ember gondolatainak, véleményének megértését, az együttműködés lehetőségeinek feltérképezését és közösségformáló erejének megtapasztalását, a hazafias érzés kialakítását, az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítását, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítését, valamint a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság feltételeinek kiemelését. A tantárgy keretében a tanuló elsajátítja a tudatos és felelős állampolgári léthez szükséges alapvető ismereteket, a szociális kompetenciák fejlesztése révén megismeri és gyakorolja azokat az eljárásokat, készségeket, amelyek a társadalmi részvételéhez, mindennapi boldogulásához szükségesek. A tanuló megismeri és megérti, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők feladata, hanem minden magyar állampolgáré, ezért a honvédelem ügye a lehető legszélesebb nemzeti egységet képviseli.”

Nem szegény Nyírő Gyula, aki orvosként szerzett megbecsülést, de nem is Nyirő József vagy Wass Albert a hisztéria oka, ők csak az alibi. A bolsevik brigantik azért tombolnak, mert az új oktatási rendszer célja a koherens nemzettudat, és egységes értékrendet közvetít. Ez a baj vele. Hogy létezik. Hogy a liberális hülyítésnek – lásd szabadelvű oktatás –, ami tudatlan, de magabiztos idiótákat eredményez, vége.

„A globalizációs folyamatok térhódítása mellett egyre nagyobb szükség van arra, hogy a felnövekvő nemzedék stabil értékrenddel, erős gyökerekkel rendelkezzen, ismerje és becsülje nemzeti értékeinket, alakuljon ki benne a nemzethez tartozás tudata…” Érdekes, hogy a fizika, a matematika, a kémia, a földrajz, a testnevelés nem okozott fejfájást. Csak a történelem és a magyar irodalom, amelyekben nyilvánvalóan ez a szó a hiszti gyökere: NEMZET.