Fentiek alapján indítványozom Petőfi és Arany könyveinek elkobzását, bezúzását és elégetését. Verseik terjesztése, szavalása minősüljön bűncselekménynek, és javaslom, hogy az elsőrendű vádlott, Petőfi sírját részesítse a bíróság jelképes megrugdosásban mind Segesvárott, mind Barguzinban.