A rendszerváltozás után a közoktatásunk is megkapta a kegyelemdöfést, főleg az első szocialista–liberális koalíció rosszvoltából. Az iszonyatos emlékű Fodor Gábor a rombolásra is alkalmatlannak bizonyult, s ezért vetették be Magyar Bálintot a módszeres oktatáspusztító hadműveletbe. Olyan káprázatos sikerrel, hogy a máskülönben is impotencia-jelkép Hiller István képtelen kikászálódni az elődje által szőtt halálos ölelésű hálóból. A közoktatás maradéktalan tönkretételét cinikusan ott folytatja, ahol Magyar Bálint abbahagyta. Bizonyos kérdésekben kénytelen volt ugyan korrigálni (pl. az érettségi őrülete), de az oktalan iskolabezárásokat, a tantervváltoztatásokat, a pedagógustársadalom kiszolgáltatottságát a söpredék magánterrornak nem tudta jóra változtatni. Csőd fenyegeti az értelmetlenül átvett bolognai felsőoktatási módszert, s elriasztja a társadalom szempontjából létkérdés hiányszakmák tanulásától a fiatalságot. (Orvosegészségügy, természettudományos és mérnökképzés.)

Az alsó, közép és fölső szinten a készségfejlesztés és az audiovizuális kultúra visszafejlesztése, a testnevelés-kultusz általános leépítése, a logikus gondolkodás, önálló ítéletalkotás lezüllesztése: immáron több évtizedes baloldali kormányprogram. Vitathatatlan: a XX. század második felétől kulcskérdéssé vált a természettudományos oktatás, amit, nota bene, a piaristák a XVIII. században bevezettek mint forradalmi újítást nálunk is. A társadalomnak soha ekkora szüksége nem volt természettudományos műveltségre, jól képzett technikai szakemberekre, mint éppen napjainkban. Nekem rögeszmém az is, hogy a matematika oktatását is gyermekközelbe kellene hozni. Mire nemcsak a kripliket mentik föl tornából, hanem a számtanból gyöngéket is matematikából. Eszükbe sem jut a fejlesztés, a nevelés, a szó nemes értelmében vett oktatás. Ehelyett fölemelik a kezüket és az ostobaságnak, vagyis liberális saját maguknak kapitulálnak. És a kiegyezés óta világhírű magyar tudományt lezüllesztik.

Most Hiller István liberális nyomásra gyöngíti, sőt föl akarja számolni a magyar természettudományos oktatást a középiskolákban. Vegytan, biológia, fizika helyett valamiféle ködös, homályos katyvaszt akar bevezetni. Tudom jól, hogy kiváló oktatási szakembereink megpróbálnak ennek a liberálbolsevista tébolynak ellentmondani, de kilátástalannak látom a küzdelmüket, hacsak a civil mozgalmak nem lépnek közbe, s ha kell, a polgári elégedetlenség legdrasztikusabb eszközeivel. Istenem, mit lehet várni az Arató Gergely-féle lóti-futiktól, a pártelnökségből kipöckölt, pávafölfuvalkodott, sértődöttségtől lila nyakú Hillertől? Oly mértékben és oly körültekintően rombolják a közoktatást lent és fönn, hogy az ember kénytelen arra gyanakodni: itt igenis nemcsak nemzettudat-rombolás, hanem szervezett nemzetrontás folyik, amelyik kiterjed a tudásra, az egészségre is. Kikacagom az összeesküvés-elméleteket, de ekkora ökörség hallatán nem tudok másra gondolni.

Persze a természettudományos műveltség fölszámolása csak követi a humán kultúráét, az erkölcsi züllesztésről nem is szólva. És az élet máris rájuk tromfol. A Kecskemétre telepítendő Mercedes gyár mérnök-, mechanikus-technikus igénye miatt a városban máris át kell alakítani az oktatást. Csakhogy az nem megy ám ukmukfukk általános természettudományos kultúra nélkül!

Szalay Károly