A fegyelmi eljárás lezárultával Barna Balázs igazgatót és Tóth Miklós igazgató-helyettest, aki az intézet csapdaforgalmazási csoportját is vezette, hanyag gondatlanság és kötelezettségszegés miatt marasztalta el az MTA főtitkára által vezetett testület, amely egyúttal megállapította, hogy mindketten figyelmen kívül hagyták a kémiai biztonságról szóló irányadó jogszabályokat. Az Akadémia elnöke megvonta a Barna Balázs vezetői munkaköréhez korábban megállapított külön juttatásokat, egyúttal megszűntette igazgatói munkakörének felfüggesztését.

A fegyelmi eljárások alapján mindkét vezetőnél kizárható a szándékos szabályszegés, és nem találtak olyan bizonyítékot, amely a környezet, a lakosság vagy a munkavállalók egészségének ténylegesen, közvetlenül bekövetkezett károsodására utalna.

A fegyelmi eljárásokkal egyidejűleg a kutatóintézetben vizsgálatot folytatott a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, illetve azt megelőzően az Ántsz is. Mindkét hatóság megállapította, hogy a kutatóintézet általuk vizsgált tevékenysége nem felel meg az előírásoknak, ezért pénzbírságot szabtak ki, és kötelezték az intézetet a jogszabálysértések megszüntetésére. A Növényvédelmi Kutatóintézet kifizette a pénzbírságot, és teljesítette a kötelező határozatokban foglaltakat.

A Növényvédelmi Kutatóintézetben a Csalomon-csapdák forgalmazása jelenleg teljes mértékben a jogszabályok és a szakmai előírások szerint történik.

A fegyelmi eljárások jóval a törvény által biztosított – megközelítőleg 73 napos – határidő előtt lezárultak.