Hirdetés

Tapasztalt jogász ismerősöm hívta fel a figyelmemet a Büntető törvénykönyv 198. paragrafusának 4. bekezdésére, ami így szól:

„Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A Szexuális visszaélés című 198. paragrafus 3. bekezdése azt is világossá teszi, hogy például „hatalmi vagy befolyási viszony” lehet, ha a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll. Vagyis az érvényes büntetőjog szerint Bite Zsolt büntetendő cselekményt követett el.

Korábban írtuk