Többen szóvá tették már, hogy mi az ördögnek nézem az ATV vagy az RTL Klub műsorait, kiváltképpen a Klubrádiót miért hallgatom? Hasonlóképpen akadt ismerősöm, aki nehezményezte, hogy az olyan elfogult médiumokat, mint az Echo TV vagy a Kossuth rádió, minek kísérem figyelemmel?

Képernyőfotó: YouTube.com

Nem szokásom a mentegetőzés. De néha azért megmagyarázom, hogy tevékenységemnek el nem hanyagolható része a Szókimondó sorozat írása, amihez szakmailag elengedhetetlen minden vélemény, irányzat ismerete. Másfelől, mai közvélekedésünk káros jelenségének tartom az elzárkózást, a „másik oldal” elhanyagolását, sőt totális negligálását. Ha tetszik, ha nem, egy országban élünk, s ha nem figyelünk a másikra, még csak reményünk sincs arra, hogy az olykor oktalan ellenvéleményeket közelíthessük egymáshoz, korrigálhassuk, megérthessük.

Azonkívül olykor hasznos ismeretekre is szert tehetek. Például a múltkorjában George Hemingway nézeteit hallgathattam meg a Klubrádióban, kellemes, okos tárgyilagosságát. A riporternő udvariasan megkísérelte zavarba hozni Andy Vajnával kapcsolatban, akinek a hölgy azt rótta föl bűnéül, hogy összevásárolta a médiumok egy részét, amivel a szólás- és a sajtószabadságot csorbította.

Ez az állítás ürügyet ad nekem arra, hogy a tárgyról véleményt mondhassak. Kérem tisztelettel. Harminc évvel ezelőtt hörögtetek a kapitalizmusért, a tőke szabad mozgásáért is. Senki sem kényszerített senkit, hogy eladja vagy megszüntesse a Népszabadságot és a vidéki újságokat. Hiába sírtok a Népszabadságért, senki sem presszionálta a tulajdonost, hogy fölszámolja ezt a baloldali lapot. Azt azért mégsem lehet elvárni a kormánytól, hogy saját ellenzékét pénzelje. Mint ahogyan azt sem: önmaga rakja föl magára a fékeket és a korlátokat. Ezért van a többpártrendszerű parlamenti demokrácia. Én ugyan boldog lennék, ha erősebb, célszerűbb és okosabb ellenzéke lenne a koalíciónak (ez neki is jót tenne), de hát a kormányt mégsem lehet azért elmaszatolni, mert gyügye az ellenzéke. A másik, amit Hemingway mondott, ugyancsak figyelemre méltó. Arra a kérdésre: mit szól ahhoz, hogy a zöldséges kofa is be van kötve a NAV-hoz, Vajna pedig még adót sem fizet, azt válaszolta: ezt a körülményt nem ismeri, erről nem tud, nem véleményezheti, de nem hiszi, hogy Vajna törvénytelenül cselekedne. És azt sem volt érdektelen megtudnom, hogy Hemingway apja Szabó György kiváló magyar orvoskutató volt.

Persze ettől is fontosabb az a nézete, hogy amit nem ismer az ember, arról nem mond véleményt.

Miközben az ellenzék még mindig egymást marja ahelyett, hogy ellenzéki kötelességét teljesítené, vagyis féke és korlátja lenne a kormánynak, prejudikál még akkor is, ha nem egymással, hanem a föladatával van elfoglalva. Mit értek ezen? A kormány hoz egy rendeletet vagy előterjeszt egy tervet. Az ellenzék nem mondja meg ténylegesen, kézzelfoghatóan, konkrétan mi a baja annak, hanem föltételezve marasztalja el a még meg sem fogalmazott, be sem vezetett elképzelését. És a sok ellenzéki párt semmi másban, de e módszerben tökéletesen egyetért. Vagyis rosszhiszeműen tálalja a még el sem fogadott törvényt, sőt szövege nem ismeretében teszi ezt.

Füst Milán egyszer azt mondta, őt a másik ember hülyesége gyönyörködteti. Engem is a Klubrádióba és az ATV-be betelefonálók oktondisága.

Van azonban olyan oktondiság, amely közveszélyes lehet. És ez jellemzi a jobbára hisztériás betelefonálók vélekedésének a többségét is.