Egy egész földrészt, amely a Drake átjárónál kezdődik, a Horn-foktól, a Tűzföldtől, a Magellán-szorostól tart egészen az Erzsébet Királynő-szigetekig, a Linkoln-tengerig, a Lomonoszov-hátságig, a Fletcher-hátságig és még tovább, az Északi-sarkig. E két földrajzi tájegység között helyezkedik el a voltaképpeni Amerika, mely áll Dél-Amerikából, Közép-Amerikából és Észak-Amerikából. Tételezzük föl, hogy él egy ökör Magyarországon, aki Horn-fok-ellenes, Tűzföld-gyűlölő, netán ki nem állhatja Punta Arenost vagy az Erzsébet-szigetektől kap herótot, és legszívesebben szíjat hasítana a Fletcher-hátságból. Csak azt nem tudom, mitől antiszemita ez az agyilag szerencsétlen? Aki Amerika-ellenes, az Chile-, Brazília-, Mexikó-, Kanada-ellenes is. Persze tudom én azt, hogy liberálisunk Amerikával az USA-t azonosítja. Mintha Afrika az Elefántcsontparttal, Ázsia Észak-Koreával vagy Európa Albániával lenne azonos. Tipikus megalománia ez. Más nem számít Amerikában, csak az USA. Nyilvánvaló, az, aki korábban a Szovjetunió nagy szent fenekébe ájult bele, most az USA-ba és mindenbe, ami onnét származik. Írónk helyett pontosítsunk mi. Az USA-val semmi bajunk nincs, csak a liberális íróink és baloldali politikusaink által áhítattal körülnyálazott, szovjet babérokra ácsingózó amerikai politikusokat nem állhatjuk. Azokat, akik idefutkosnak, dirigálgatnak, minősítgetnek, mint annak idején Szuszlov és Andropov elvtárs. Attól kapunk „idegbajt”, ha az egyik kitakarodó prepotens elnyomó hatalom helyébe bepofátlankodik egy másik, még pökhendibb, világuralomra ácsingózó nagyhatalom. És attól még inkább viszolygunk, hogy megint kibújtak a földből, mint a mérges gomba, az régi-új farnyaldosók. A volt szovjethű médiasztároktól a tegnap dogmatikus, ma liberális írókig bezárólag. Megjósolom, lesznek ők megint maoisták! Tehát a háborúpártiságot, a kivagyiságot, más nemzetek elnyomására való aspirációt nem szeretjük. Mint ahogyan hétről hétre bebizonyosodik, az „amerikaiak”, sőt az USA-lakók sem. Másodjára nem szeretjük az alantas kultúrák erőszakos ránk tukmálását sem. Amivel megint nem azt állítjuk, liberális írótárs, hogy az USA kultúrája eleve alantas, csak azt, hogy van ott olyan is, és sajátlag ezt erőszakolják ránk. Nem a jót. Még annyira sem általánosítanék, hogy hollywoodi giccsáradatról van szó, de nekünk semmiféle tengerentúli álkultúrára nincs szükségünk. Csak az ott termett eredetire. A dél-amerikai zenére, a mexikói művészetre például. A mi európai kultúránk az egyiptomi, görög, latin, részben ázsiai kultúrák nyomán alakíttatott ki, a germán, a latin, a brit, a szláv és a finnugor, valamint török népek tevékenysége nyomán. Ennek az európai kultúrának az USA-ban elrontott változatából sem kérünk. Ama szerencsétlen nyolcak levelezése azért volt oktalan, mert az egyre jobban kibontakozó európai önvédelem ellen is merényletet követett el. Sajnálatos módon a lakájlelkű posztszovjet politikusok beugrottak független és erőteljes országok kelekótya politikusainak, amely országokra korántsem jelent akkora veszélyt az úgynevezett „amerikanizmus”, mint a megfertőzött, tört gerincű posztszovjet országokra. Amelyek nemrég szabadultak egy lélektipró megszállás alól. Nekünk nincs más dolgunk, mint megszabadulni a szörnyű évtizedek utóhatásaitól. És ebben nem partnereink a volt állampárt káderei és a liberális értelmiség egy része. Ez a mi fő gondunk és nem az iraki vagy észak-koreai állapotok, amelyekről, valljuk be, nincs is hiteles értesülésünk. Azt nem vonjuk kétségbe, hogy lehetséges veszélyforrások, de testközelben nagyobb veszélyek fenyegetnek bennünket.

Van azonban még egy rettenetes logikai hibája is az úgynevezett „Amerika-ellenesség” burkolt antiszemitizmussal való azonosításának. Ha pedig a háborúellenesség, a pökhendi politikai tolakodás, a silány álkultúra rühellése antiszemitizmus, akkor liberálisunk felelőtlen minősítgetése kifejezetten antiszemita, mert a fentebbiekkel azonosítja a zsidóságot. Azt a zsidóságot is, amelyik sokat tett az európai demokráciákért, éppen úgy, mint a kultúráért. Az már csak szépséghiba, hogy az efféle lejáratási kísérlet szovjetizmus: „mindenki náci, fasiszta, antiszemita, aki nem azonosul velem”.

Mi minden van egy ostoba liberális kijelentés mögött, ugye? Hagyjuk a fasisztázást, antiszemitázást, csak sületlenség gyön ki belőle.