A Lukács Györgyről és nyüzsgő tanítványairól írott szatírájának mottóját stílusosan őtőle idézi: „Akkor én nagyon energikus módon … amikor átmentünk Poroszlóra … annak a zászlóaljnak nyolc emberét főbe lövettem”. Tette és később írta ezt, úgy is mint hadikomisszár és kultúráért felelős politikai népbiztos 1919-ben, a kommün alatt. Szóban is hencegett e liliomos cselekedetével: 1920-ban, Bécsben, az előkelő Sacher szállodában mesélte Déry Tiboréknak mint szegény üldözött kommunista, hogy saját kezével lőtt agyon tizenkilenc parasztbakát. Kardos Györgynek csak hármat mondott.

Ez az ember annak a politikai mozgalomnak volt vezérideológusa, amely sokkal több embert pusztított el, mint a nácizmus. Máig ható tekintélyét a szovjet szuronyoknak, a guruló rubelnek, és annak a nyugat-európai értelmiségnek köszönhette, akit Moszkva vett meg kilóra.

Különösen érzéketlen volt a magyar értékek iránt. Lenullázta Madách Imre Az ember tragédiáját, Balázs Bélát nagyobb költőnek tartotta, mint Adyt. Jó szava nem volt irodalmukról. Külföldre üldözte, tiltotta, irtotta a magyar filozófusokat, Hamvas Bélát vidéki áruraktárba száműzette, Kállai Ernőt, az úttörő művészettörténészt pedig halálba kergette. Magyarul sem tudott jól, németül írt, de azt beszélik, németül is csak nyögdécselt. Az anyanyelvhiány gondolkodásbeli zűrzavart okoz.

És ez a zavaros, hamis értékrendű filozófus élete főműveként azt hagyta az utókorra, hogy „Josip Broz Tito láncos kutya” volt. Igazi, mélyértelmű filozófiai gondolatként.

De mindezeknél százszor nagyobb istencsapása a magyar kultúrára, hogy tanítványai ma is rémuralják szellemi életünket. Ő ugyan megjátszotta az örökös ellentmondót, de mindig kislisszolt a moszkovita halálcsapdából. Tőle tanult és fertője szellemében ügyködik ma is legjobb tanítványa, Heller Ágnes, aki napról napra és fórumról fórumra megmondja kötelezően, mi a tuti. Naná, hogy kedvence Gyurcsány, az első számú közellenség és összes pereputtya. Egyetlen értékrendje van: a magyargyűlölet.

Tovább fokozva a bajt: Lukács közvetlen és közvetett tanítványai ma egyetemek oktatói, kultúrfunkcionáriusok, akadémikusok, s káros befolyással hatnak szellemi életünkre. És anélkül hogy tudnák, gyanútlan, naiv, nemzeti gondolkodású embereinkre is. Terjesztik a hamis értékrend kultuszát, az előítéleteket, s akadályozzák 1990 óta is valódi megújulásunkat, kibontakozásunkat a lassan évszázados kommunista átokból.

És lukácsgyörgyi lövöldözés helyett egyelőre még csak fasisztáznak.